מקוואות
מצא את המקווה הכי קרוב

מקוואות באשדוד

רובע א'

נשים כלים משמר הירדן ,אשדוד

רובע ג'

נשים הפלמ"ח 25 ,אשדוד

רובע ד'

נשים הרב שאולי 5 ,אשדוד

רובע ו'

נשים ירמיהו הלפרין 7 ,אשדוד

רובע ח'

נשים כלים מבוא האתרוג 3 ,אשדוד

רובע טו'

נשים ברוריה 5 ,אשדוד

רובע י"ג

נשים המלך שלמה 20 ,אשדוד

רובע יא'

נשים כלים הר חרמון 5 ,אשדוד