מותר לקחת את המגבת? שו"ת הלכות למתארחים במלון

מותר לקחת סבון מהמלון? מפתח אלקטרוני בשבת, מצלמות אבטחה, הדלקת נרות חנוכה. הרב אבינר בשו"ת מלון בשבת

הרב שלמה אבינר 22/12/16 11:21 כב בכסלו התשעז

מותר לקחת את המגבת? שו"ת הלכות למתארחים במלון
Shutterstock, צילום: Shutterstock

דלת חשמלית בשבת

ש: מי שנקלע לבית מלון או לבית חולים בשבת, ויש שם דלת חשמלית, האם מותר להיכנס אחרי מחלל שבת שנכנס?

ת: יש למצוא פתח חלופי או להיכנס אחרי מי שעובר בתפקיד רפואי או בטחוני. אך אחרי מישהו אחר אסור להיכנס, בגלל הנאה מחילול שבת ויש בזה גם חילול השם (שו"ת אגרות משה או"ח ב עז. אבל יש מתירים בשעת הדחק כשאין דרך אחרת ,כי אין בזה הנאה ממשממלאכת שבת , כי פתיחת הדלת הוא רק הסרת מכשול. שמירת שבת כהלכתה בשם הגרש"ז אוירבך יח סג).

מפתח אלקטרוני בשבת

ש: מותר בשבת להשתמש בכרטיס-מפתח אלקטרוני בחדר מלון בחוץ לארץ?

ת: לא. אלא להוציא את הלשונית כדי שהדלת לא תסגר, וחפצי ערך לשים במקום שמור.

מסדרון עם אור שדולק

ש: האם מותר לעבור בשבת במסדרון עם אור שנדלק או מצלמת בטחון שנפעלת כשעוברים שם?

ת: מותר. דבר שאינו מתכוון בפסיק רישא באיסור דרבנן, עם גרמא ומתעסק. פנ"י שם בשם הר"ן. וזו הנאה שבאה לו בעל כורחו (פסחים כה) כי האדם הולך לדרכו ואינך עושה מאומה ביחס לאור ולא אכפת לו.

טלטול במלון בחו"ל

ש: האם מותר לטלטל במלון של גויים בחו"ל או אסור כי זה מרשות היחיד של החדר לרשות אחרת?

ת: אפשר לשכור את המבנה מן הגוי לענין זה תמורת סכום מועט. גם אפשר לסמוך על הפוסקים שיש בעל המלון או מנהל או מזכיר שישן שם או שאוכל שם בקביעות, וזה ביתו, ואנו אורחיו. עי' שו"ע או"ח שע ח.

חיישנים בשבת

ש: האם מותר לעבור בשבת במקום בו יש חיישנים לצורך בטחון?

ת: כן. דבר שאינו מתכוון בפס"ר דלנ"ל ומתעסק (ועיין שמירת שבת כהלכתה כג סה לגבי חיישנים המדליקים תאורה).

מקום עם מצלמה

ש: האם מותר לעבור בשבת במקום בו מצלמים אותך?

ת: מותר. הנאה שבאה לו בעל כורחו (פסחים כה) כי האדם הולך לדרכו ואינו עושה מאומה ביחס לצילום ולא אכפת לו. מה שנקרא בהלכה: דבר שאינו מתכוון בפסיק רישא באיסור דרבנן, עם גרמא ומתעסק. פנ"י שם בשם הר"ן.

ש: מותר לנופף לשומר?

ת: לא. זה דבר שמתכוון.

מעלית שבת

ש: האם מותר לכל אחד להשתמש במעלית שבת או רק לחולה או למי שסובל?

ת: מותר לכל אחד. כמובן תמיד טוב להחמיר. ההשפעה של משקל הנוסע היא דבר שאינו מתכוון והיא זניחה. ספר שמירת שבת כהלכתה (כג נח-נט ובהערות בשם הגרש"ז אוירבך).

אסלה אוטומטית

ש: מותר להיכנס בשבת לשירותים עם אסלה אוטומטית עם הדחה חשמלית מופעלת מעצמה על ידי עין אלקטרונית כשיוצא?

ת: לא. אבל אם אין שירותים אחרים, אפשר להקל כיוון שזה איסור דרבנן שהוא דבר שאינו מתכוון בגרמא וכבוד הבריות (עי' שבת ק ב. תוס' שבת פא. ויש כמה דוגמאות בגמרא שהתירו איסור דרבנן בשבת משום כבוד הבריות דווקא בשימוש בשירותים: כתוב בגמרא שבת פא א-ב שמותר לטלטל אבנים מקורזלות הצריכות לבית הכסא אף שהן מוקצה, משום דגדול כבוד הבריות. וכן בעירובין מא ב, התירו ליוצא מחוץ לתחום להיכנס לעשות צרכיו. וכן פסק הג"ר ישראל בעלסקי, ראש ישיבת תורה ודעת בברוקלין. שו"ת שלחן הלוי פ"ז סעי' ז. ושמעתי בשם הג"ר בעלסקי שהתיר להקל באסלה אוטומטית כשאין ברירה, אבל לא כיור אוטומטי. בשיעור של הרב אריה ליבוביץ. וכן הסכים הגר"ש אבינר, כי בזה כבר לא שייך דין כבוד הבריות, שהרי אפשר למצוא כיור במקום אחר).

הדלקת נרות במלון

ש: בבית מלון מדליקים נרות שבת בחדר סמוך לחדר אוכל. זה תקין?

ת: לא. זה לא מוסיף כלום לכבוד ארוחה. שו"ע או"ח רסג כז. לכן תדליק בחדרה במלון בחשמל. פס"ת שם אות כז. ועדיף בנורת להט (וכן שאפשר להדליק בחשמל. שמירת שבת כהלכתה מג ד). וכדאי לקנות נרונים בצורת נר שבת עם חוט להט (עיין פירוש הרב על קצשו"ע עה ג).

ברכת האורח בבית מלון

ש: האם בבית מלון יש לברך ברכת האורח בברכת המזון?

ת: לא. זה בתשלום.

מעין שבע במלון

ש: האם לברך מעין שבע בבית מלון, הרי אין זה בית כנסת קבוע?

ת: בבתי מלון בארץ, יש בתי כנסת קבועים (עיין שו"ת דבר משה או"ח כא. שו"ת מנחת יצחק י כא. שו"ת אגרות משה או"ח ד סט).

נרות חנוכה במלון

ש: המתארח בבית מלון, איפה ידליק נרות חנוכה?

ת: בחדרו, יהיה נוכח כל הזמן, ויכבה אחרי חצי שעה. אם אי אפשר, ידליק בחדר אוכל או בפתח המלון בחוץ (וכן הגרי"ש פסק אלישיב. אשרי האיש רסג).

טבילת כלים במלון

ש: אני במלון ויש בחדר כוסות וכפיות שלא ידוע אם נטבלו. מותר להשתמש?

ת: כלים בבית מלון שלא הוטבלו יש מתירים ויש אוסרים, ולכן מותר מספק ספיקא (שו"ת יחוה דעת ד מד. וכן הגרשז"א במעדני ארץ שביעית להגרשז"א טז י. שו"ת מנחת שלמה ב סו יד).

מזוזה במלון

ש: האם חדר במלון חייב במזוזה?

ת: לא. אם גר פחות משלושים יום (שו"ע יו"ד רפו כב).

ש: וצימר?

ת: כנ"ל (עיין חובת הדר ג ס"ק יח).

גניבה ממלון

ש: מותר לקחת מבתי מלון מגבות כי כולם עושים?

ת: חלילה. ומה שכולם עושים, אין זה מותר.

ש: ומה עם סבון קטן ושמפו.

ת: זה ניתן לכם.

[מקורות: הרב מרדכי ציון]

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר