אין לרווקה להתקשט בתכשיטים

האם יש מקום לתרבות יהודית וספורט? האם מותר לבחור ישיבה לעבוד בבין הזמנים ומה המקור לאהבת חינם? הרב אבינר בשות SMS

הרב שלמה אבינר 07/04/16 09:06 כח באדר ב'

אין לרווקה להתקשט בתכשיטים

זמן ברכות התורה

ש: הקם מוקדם, ממתי אפשר לומר ברכות התורה?

ת: עלות השחר. פס"ת מו ד.

לימוד מפוזר

ש: האם עדיף להתרכז בלימוד ספר אחד באמונה או להתפזר על פני כמה ספרים?

ת: ספר אחד. להתרכז. מה שעושים, - עושים טוב. אך אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ (ע"ז יט א - מ"צ). לכן אם יש לו ברכה בפיזור, ולא בריכוז, יתפזר.

תרבות יהודית

ש: האם יש מקום לתרבות יהודית, תאטרון, קולנוע, אומנות וספורט?

ת: כן. בשני תנאים: איכות וכמות. איכות, שזה כשר על פי הלכה. כמות, שזה תופס חלק קטן של החיים. למשל, ספורט אישי כן, ספורט אליטסטי-תחרותי לא.

ברוך הוא וברוך שמו

ש: האם לענות ברוך הוא וברוך שמו, למי שמברך מהר?

ת: רק אם יספיק לגמור לפני שהמברך יתחיל מלך העולם. פס"ת קכד יא (עיין פירוש הרב על קצשו"ע ו ח על אמירת ברוך הוא וברוך שמו בכלל - מ"צ).

מלאכת עראי לפני התפילה

ש: האם מותר לי לפני התפילה לנגב את רצפה אחרי מקלחת, או שזו מלאכה שאסורה?

ת: מותר, כי זה מלאכה פשוטה שאדם עושה דרך אגב בלי לחשוב. פס"ת פט טו.

אמר רבי בנימין

ש: שמעתי שאם אומרים את המשפט אמר רבי בנימין... על אבדה, זה מוריד זכויות לעולם הבא. זה נכון?

ת: לא (אך זה לא אומר שיעזור וגם יתכן שיש בעיה הלכתית להשתמש בפסוק. עיין פסקי שלמה ח"ב ערך סגולה - מ"צ).

תורת מרן הרב קוק

ש: כיצד להנחיל תורת הרב קוק לעם? האם לתרגם את דבריו לשפה עכשווית?

ת: ללמד בכל מקום. אך אי אפשר לתרגם לשפה עממית דברים עמוקים בלי שישתפלו, אבל אפשר לצרף פירוש בעל פה או בכתב.

רווקה מתקשטת

ש: זה נכון שיש בעיה אם רווקה עונדת תכשיטים?

ת: כן. זה מושך עיני הגברים. זה מה שקרה לדינה בת יעקב שיצאה לראות בנות הארץ (בראשית לד א) שהיתה מקושטת (בראשית רבה פ א. רבינו בחיי - מ"צ).

עבודת תלמיד ישיבה

ש: האם מותר לתלמיד ישיבה לעבוד קצת בין הזמנים כדי לספק צרכיו המזעריים?

ת: א. החוק אוסר גם זאת, ועליו לנהוג כחוק. אם יש אילוץ, יפנה לקצין העיר לקבל אישור. ב. מסתבר שמי שעובר על חוק זה באופן זה, לא ייענש. אך אין זה בטוח, וגם אין זה מהווה היתר (ואמר הג"ר פנחס הירשפרונג, ששימש כאב"ד של מונטריאול: רש"י אומר בהתחלת בראשית שאמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל התורה אלא מהחודש הזה לכם וכו', אלא שאם יאמרו אומות העולם לישראל ליסטים אתם וכו'. מכאן למדים שאפילו יודע כל התורה, אם הוא ליסטים, אינו שוה כלום. גדולת פנחס עמ' מט - מ"צ).

אהבת חינם

ש: מה מקור הביטוי אהבת חינם?

ת: שנאת חינם מופיעה בגמרא יומא ט ב. הביטוי אהבת חינם נמצא אצל הרבי מקוזמיר והחוזה מלובלין ובמיוחד אצל ר' חיים מאיר יחיאל שפירא מדורוהוביץ', שבית שלישי יבנה באהבת חינם, וחזר על זה רבות, ויתכן מאוד שמרן הרב קוק שמע מפיו. אורות הקודש ג שכג. עיין אתר אור אורות.

ראה www.havabooks.co.il לקרוב ל5000 שו"ת סמס של הרב

ראה [הרב] אבינרפדיה לשיעורי הרב: http://shlomo-aviner.net/index

ובפייסבוק

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר