שילמו עשרות מיליונים ולא יוכלו להשכיר את הדירות במלון וולדורף אסטוריה ב-Airbnb

בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי בעלי 30 דירות במלון "וולדורף אסטוריה" אשר רכשו אותן בעשרות מיליונים לא יוכלו להשכיר את הדירות ב-Airbnb למרות שאינם שוהים בהן מלבד בחגים ובמהלך השנה הן נותרות ריקות

חדשות כיפה חדשות כיפה 19/06/24 14:58 יג בסיון התשפד

שילמו עשרות מיליונים ולא יוכלו להשכיר את הדירות במלון וולדורף אסטוריה ב-Airbnb
מלון וולדורף אסטוריה, צילום: אסף קרלה

בית המשפט המחוזי בירושלים הכריע השבוע בתביעת של בעלי 30 דירות בבניין היוקרתי וולדורף אסטוריה בירושלים לא יוכלו להשכיר את הדירות באמצעות Airbnb. מרבית בעלי הדירות (שרכשו את אותן בעשרות מיליוני שקלים) אינם תושבי ישראל והם עולים לרגל רק במהלך החגים ובשאר הזמן לא עושים שימוש בדירות, על כן במהלך השנה הדירות נותרות ריקות ולא נעשה בהן שימוש.

במלון וולדורף אסטוריה מתנגדים להשכרת הדירות לטווח הקצר

מנגד במלון וולדורף אסטוריה מתנגדים להשכרת הדירות לטווח הקצר וזאת בשל פגיעה בבניין והפחתת יוקרתו. השופטת, תמר בר, קבעה כי תותר השכרת הדירות לטווח ארוך של מספר חודשים משמעותי אך לא על בסיס יומי או שבועי. כך לפי פרסום בכלכליסט.

"לומדים את פסק הדין ובוחנים הגשת ערעור לעליון"

ממשרדו של עורך הדין בובלי אוריאל המייצג חלק מבעלי הדירות נמסר בתגובה כי "המפקחת בפסק דינה המנומק בחנה לעומק את אומד דעת הצדדים בעריכת תקנון הבית המשותף והגיעה לכלל מסקנה ברורה כי הצדדים ידעו והסכימו כי יהיה ניתן להשכיר את הדירות לטווח קצר, עובדה זו אף קיבלה ביטוי במסגרת פסק הדין בערעור. ואולם, בית המשפט המחוזי בפסק דינו בערעור, למעשה הפחית עד ביטל כלל משפטי זה וקבע כי התקנון הינו מסמך סגור. לדעת המשיבים שגה בית המשפט בהבחנה זו, הם לומדים את פסק הדין ובוחנים הגשת ערעור לעליון".