בית מדרש

ספירת העומר, החוט המקשר בין הקודש והחול

ספירת־העומר היא הסולם המגשר בין שני עולמות, בין העולם הארצי לעולם השמימי, ולכן ספירת־העומר מתחילה בהבאה קרבן העומר הבא מן השעורים שהוא מאכל בהמה, המסמל את הצד הארצי, ומסתיימת בחג השבועות, בו מביאים את קרבן שתי הלחם, הבא מן החטים שהם מאכל אדם, המסמל את הצד הרוחני225/04/2013, הרב יעקב פילבר

peter pearson-cc-b-sa

מנהגי האבילות בספירת העומר

אין לך יום או תקופה בלוח השנה שלא ארע בעבר שנהרגו או מתו בו יהודים רבים ומעולם לא נקבעו עליהם ימי אבלות. מה מיוחד בתלמידי ר´ עקיבא שמתאבלים אנו עליהם עד עצם היום הזה?318/04/2012, הרב משה פינצ´וק

ספירת העומר

מה ההבדל בין מצוות ספירת העומר לבין מצוות אחרות המתקיימות בדיבור, ומה עניינו של ההבדל?05/05/2011, הרב מתן גלידאי

peter pearson

וספרתם לכם

בכל מועד יש סגולה מיוחדת הנוגעת בכל דור ודור. מהי אותה סגולה של ספירת העומר?105/05/2011, הרב אריה שטרן

ימי ספירת העומר - כאב או שמחה?

על הקשר המהותי בין ימי האבלות לימי השמחה וההכנה לחג מתן תורה 206/05/2010, מושיק גולדברג

maxim303-cc-by-sa

הצדוקים עדין כאן

הויכוח בין הפלגים השונים בציבור הדתי, מזכיר לרב אמיר משיח כי הצדוקיות עדיין חיה ובועטת2129/04/2010, הרב ד"ר אמיר משיח

ndrwfgg-cc-by

מנהגי אבלות בימי ספירת העומר

האם מותר לקנות חולצה חדשה בספירת העומר? האם מות להאזין למוזיקה? הרב חיים בריסק עושה סדר באסור ובמותר בימי ספירת העומר721/04/2010, הרב חיים בריסק

טעמים לספירת העומר

15/04/2008,

שאלון לספירת העומר

מהו העומר? ומה יעשה מי ששכח לספור? בואו לבדוק מה אתם יודעים על ספירת העומר08/01/2010, רשת אמי"ת

שלא נהגו כבוד

הימים של ספירת העומר הם ביסודם ימי שמחה, מפני שהם ימים של כמיהה והתכוננות לקראת קבלת התורה.במהלך הדורות, הפכו ימים שמחים אלו לימים עצובים, ובתודעה של עם ישראל תקופת ספירת העומר היא תקופה עצובה - כיצד חל המהפך ?403/05/2006, הרב אלישע אבינר

ימי הספירה

עיון קצר זה מנסה לעמוד על משמעותה הקיומית של ספירת העומר לחיינו אנו.127/04/2006, מאור טרבלסי

שלא נהגו כבוד זה לזה

במהלך הדורות, הפכו ימים שמחים אלו לימים עצובים, ובתודעה של עם ישראל תקופת ספירת העומר היא תקופה עצובה, שאין עורכים בה חופות. כיצד חל המהפך? 719/05/2005, הרב אלישע אבינר

שבע שבתות תמימות תהיינה

מדוע התורה מכנה את יום טוב ראשון של פסח ´שבת´, וכן מדוע היא מכנה כך את כל שבעת השבועות של ספירת העומר. ונראה שעל ידי דיוק לשוני זה מתבררת מחדש גם מהותה של השבת, וגם משמעותה של ספירת העומר.410/05/2005, הרב אלעזר אהרנסון, ראש ישיבת הסדר חולון

tonochujo-cc-by

´להרוג את הזמן´ או שחבל על הזמן...´

במה זכתה ספירת העומר שכל הקהל נעמד ומזמר בחגיגיות לכבודה "הנני מוכן ומזומן"? ובכלל, מה העניין לספור את הימים, וכי חוששים שאיזה יום ילך לאיבוד או ייגנב? איזה מסר התורה רוצה להעביר לנו בדבר הזה?1911/05/2008, יוני אלטמן, חברים מקשיבים

ממחרת השבת

מדוע נתלתה מצוות ספירת העומר בהגעה אל הארץ דווקא? ומה טעם נאמרה בלשון רבים ("והבאתם", "וספרתם"), והלוא לכאורה מצווה התלויה ומוטלת על כל יחיד ויחיד היא? יתר על כן: הגדרת מסגרת המצווה בזמן, מותחמת – לא פחות משלוש פעמים – על ידי פרק זמן שאינו עומד על רגליו-שלו, אלא תלוי במה שלפניו: "ממחרת השבת..."411/05/2003, אביעד הכהן

1