זמני היום באילת - זמני היום

זמני היום

כ"ח תשרי תשע"ה, 10/22/2014

זמני היום לפי אופק אילת

זמני היום בהלכה
  1. 04:20עלות השחר
  2. 04:58משיכיר
  3. 05:46זריחה
  4. 08:34סוף זמן קריאת שמע
  5. 09:30סוף זמן תפילה
  6. 11:22חצות היום
  7. 11:50מנחה גדולה
  8. 14:38מנחה קטנה
  9. 17:03שקיעה
  10. 17:27צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק אילת

נח
כניסת שבת 16:43
יציאת שבת 17:36

זמני היום