זמני היום באילת - זמני היום

זמני היום

ב חשון תשע"ה, 10/26/2014

זמני היום לפי אופק אילת

זמני היום בהלכה
  1. 04:22עלות השחר
  2. 05:01משיכיר
  3. 05:48זריחה
  4. 08:33סוף זמן קריאת שמע
  5. 09:28סוף זמן תפילה
  6. 11:18חצות היום
  7. 11:45מנחה גדולה
  8. 14:30מנחה קטנה
  9. 16:59שקיעה
  10. 17:23צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק אילת

לך לך
כניסת שבת 16:36
יציאת שבת 17:30

זמני היום