זמני היום באילת - זמני היום

זמני היום

כ"ז חשון תשע"ה, 11/20/2014

זמני היום לפי אופק אילת

זמני היום בהלכה
  1. 04:38עלות השחר
  2. 05:18משיכיר
  3. 06:08זריחה
  4. 08:44סוף זמן קריאת שמע
  5. 09:36סוף זמן תפילה
  6. 11:20חצות היום
  7. 11:46מנחה גדולה
  8. 14:22מנחה קטנה
  9. 16:43שקיעה
  10. 17:08צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק אילת

תולדות
כניסת שבת 16:24
יציאת שבת 17:20

זמני היום