זמני היום באילת - זמני היום

זמני היום

ט"ז אייר תשע"ה, 5/5/2015

זמני היום לפי אופק אילת

זמני היום בהלכה
  1. 04:20עלות השחר
  2. 05:04משיכיר
  3. 05:55זריחה
  4. 09:16סוף זמן קריאת שמע
  5. 10:23סוף זמן תפילה
  6. 12:37חצות היום
  7. 13:10מנחה גדולה
  8. 16:31מנחה קטנה
  9. 19:19שקיעה
  10. 19:44צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק אילת

בהר
כניסת שבת 19:02
יציאת שבת 19:59

זמני היום