זמני היום באילת - זמני היום

זמני היום

ה אב תשע"ד, 8/1/2014

זמני היום לפי אופק אילת

זמני היום בהלכה
  1. 04:22עלות השחר
  2. 05:08משיכיר
  3. 05:59זריחה
  4. 09:20סוף זמן קריאת שמע
  5. 10:27סוף זמן תפילה
  6. 12:41חצות היום
  7. 13:14מנחה גדולה
  8. 16:35מנחה קטנה
  9. 19:32שקיעה
  10. 19:58צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק אילת

דברים
כניסת שבת 19:14
יציאת שבת 20:10

זמני היום