זמני היום באילת - זמני היום

זמני היום

ז אלול תשע"ד, 9/2/2014

זמני היום לפי אופק אילת

זמני היום בהלכה
  1. 04:49עלות השחר
  2. 05:29משיכיר
  3. 06:17זריחה
  4. 09:26סוף זמן קריאת שמע
  5. 10:29סוף זמן תפילה
  6. 12:35חצות היום
  7. 13:06מנחה גדולה
  8. 16:15מנחה קטנה
  9. 19:01שקיעה
  10. 19:25צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק אילת

כי תצא
כניסת שבת 18:40
יציאת שבת 19:32

זמני היום