זמני היום באילת - זמני היום

זמני היום

י"ד אדר תשע"ה, 3/5/2015

זמני היום לפי אופק אילת

זמני היום בהלכה
  1. 04:36עלות השחר
  2. 05:15משיכיר
  3. 06:02זריחה
  4. 08:56סוף זמן קריאת שמע
  5. 09:54סוף זמן תפילה
  6. 11:50חצות היום
  7. 12:19מנחה גדולה
  8. 15:13מנחה קטנה
  9. 17:41שקיעה
  10. 18:05צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק אילת

כי תשא
כניסת שבת 17:24
יציאת שבת 18:18

זמני היום