זמני היום באילת - זמני היום

זמני היום

ח חשון תשע"ה, 11/1/2014

זמני היום לפי אופק אילת

זמני היום בהלכה
  1. 04:26עלות השחר
  2. 05:05משיכיר
  3. 05:53זריחה
  4. 08:38סוף זמן קריאת שמע
  5. 09:33סוף זמן תפילה
  6. 11:23חצות היום
  7. 11:50מנחה גדולה
  8. 14:35מנחה קטנה
  9. 16:54שקיעה
  10. 17:18צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק אילת

לך לך
כניסת שבת 16:36
יציאת שבת 17:30

זמני היום