זמני היום באילת - זמני היום

זמני היום

כ תמוז תשע"ה, 7/7/2015

זמני היום לפי אופק אילת

זמני היום בהלכה
  1. 04:03עלות השחר
  2. 04:51משיכיר
  3. 05:46זריחה
  4. 09:13סוף זמן קריאת שמע
  5. 10:22סוף זמן תפילה
  6. 12:40חצות היום
  7. 13:14מנחה גדולה
  8. 16:41מנחה קטנה
  9. 19:43שקיעה
  10. 20:10צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק אילת

פנחס
כניסת שבת 19:25
יציאת שבת 20:23

זמני היום