זמני היום באילת - זמני היום

זמני היום

כ"ד אב תשע"ד, 8/20/2014

זמני היום לפי אופק אילת

זמני היום בהלכה
  1. 04:39עלות השחר
  2. 05:21משיכיר
  3. 06:10זריחה
  4. 09:25סוף זמן קריאת שמע
  5. 10:30סוף זמן תפילה
  6. 12:40חצות היום
  7. 13:12מנחה גדולה
  8. 16:27מנחה קטנה
  9. 19:16שקיעה
  10. 19:40צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק אילת

ראה
כניסת שבת 18:56
יציאת שבת 19:49

זמני היום