זמני היום באילת - זמני היום

זמני היום

י שבט תשע"ה, 1/30/2015

זמני היום לפי אופק אילת

זמני היום בהלכה
  1. 05:03עלות השחר
  2. 05:42משיכיר
  3. 06:31זריחה
  4. 09:10סוף זמן קריאת שמע
  5. 10:03סוף זמן תפילה
  6. 11:49חצות היום
  7. 12:15מנחה גדולה
  8. 14:54מנחה קטנה
  9. 17:16שקיעה
  10. 17:41צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק אילת

בשלח
כניסת שבת 16:58
יציאת שבת 17:53

זמני היום