זמני היום באילת - זמני היום

זמני היום

ז תשרי תשע"ה, 10/1/2014

זמני היום לפי אופק אילת

זמני היום בהלכה
  1. 04:07עלות השחר
  2. 04:46משיכיר
  3. 05:33זריחה
  4. 08:30סוף זמן קריאת שמע
  5. 09:29סוף זמן תפילה
  6. 11:27חצות היום
  7. 11:56מנחה גדולה
  8. 14:53מנחה קטנה
  9. 17:26שקיעה
  10. 17:50צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק אילת

יום כיפור
כניסת שבת 17:05
יציאת שבת 17:58

זמני היום