זמני היום באילת - זמני היום

זמני היום

ו סיון תשע"ה, 5/24/2015

זמני היום לפי אופק אילת

זמני היום בהלכה
  1. 04:03עלות השחר
  2. 04:50משיכיר
  3. 05:43זריחה
  4. 09:07סוף זמן קריאת שמע
  5. 10:15סוף זמן תפילה
  6. 12:31חצות היום
  7. 13:05מנחה גדולה
  8. 16:29מנחה קטנה
  9. 19:30שקיעה
  10. 19:57צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק אילת

נשא
כניסת שבת 19:15
יציאת שבת 20:14

זמני היום