זמני היום באילת - זמני היום

זמני היום

ל כסליו תשע"ה, 12/22/2014

זמני היום לפי אופק אילת

זמני היום בהלכה
  1. 04:59עלות השחר
  2. 05:40משיכיר
  3. 06:31זריחה
  4. 09:04סוף זמן קריאת שמע
  5. 09:55סוף זמן תפילה
  6. 11:37חצות היום
  7. 12:02מנחה גדולה
  8. 14:35מנחה קטנה
  9. 16:46שקיעה
  10. 17:12צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק אילת

ויגש
כניסת שבת 16:30
יציאת שבת 17:27

זמני היום