זמני היום באילת - זמני היום

זמני היום

כ"ה תמוז תשע"ד, 7/23/2014

זמני היום לפי אופק אילת

זמני היום בהלכה
  1. 04:15עלות השחר
  2. 05:01משיכיר
  3. 05:54זריחה
  4. 09:18סוף זמן קריאת שמע
  5. 10:26סוף זמן תפילה
  6. 12:42חצות היום
  7. 13:16מנחה גדולה
  8. 16:40מנחה קטנה
  9. 19:38שקיעה
  10. 20:04צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק אילת

מסעי
כניסת שבת 19:19
יציאת שבת 20:15

זמני היום