זמני היום

כ"ד ניסן תשע"ד, 4/24/2014

זמני היום לפי אופק אילת

זמני היום בהלכה
  1. 04:33עלות השחר
  2. 05:15משיכיר
  3. 06:05זריחה
  4. 09:20סוף זמן קריאת שמע
  5. 10:25סוף זמן תפילה
  6. 12:35חצות היום
  7. 13:07מנחה גדולה
  8. 16:22מנחה קטנה
  9. 19:12שקיעה
  10. 19:36צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק אילת

קדושים
כניסת שבת 18:54
יציאת שבת 19:50

זמני היום