זמני היום באילת - זמני היום

זמני היום

כ"ג אלול תשע"ד, 9/18/2014

זמני היום לפי אופק אילת

זמני היום בהלכה
  1. 04:59עלות השחר
  2. 05:39משיכיר
  3. 06:26זריחה
  4. 09:29סוף זמן קריאת שמע
  5. 10:30סוף זמן תפילה
  6. 12:32חצות היום
  7. 13:02מנחה גדולה
  8. 16:05מנחה קטנה
  9. 18:42שקיעה
  10. 19:06צאת הכוכבים

זמני כניסת שבת לפי אופק אילת

נצבים
כניסת שבת 18:23
יציאת שבת 19:15

זמני היום