סגור
 1. סגנון הלימוד המומלץ
 2. י"ח כסליו תשס"ב - שמואל א´, פרק א´
 3. לדעתי יש להתמקד קודם כל בשאלות הלשוניות
 4. צריך להשוות את ההתנהגות של חנה ועלי
 5. המטרה היא להראות את ייחודו של אלקנה
 6. עלי מתואר כצדיק - לא כרשע!
 7. שמואל ממשפחה לא מוכרת????
 8. ההבדל בין פורום זה לאחרים
 9. אלקנה
 10. אלקנה לא בא במקרה מבני קורח!
 11. ישנם מדרשי חז"ל על חנה...
 12. הרעיון של ההשוואה למשה ואהרון
 13. המעיל
 14. חנה אל מול אשת מנוח
 15. עלי דמות אפורה, אך כהה - כי לא כיהה בהם!
 16. נדר קיצוני- לתקופה קיצונית!
 17. יום שלישי, י"ט כסליו, שמואל א´, פרק ב´
 18. סמלים ככלל
 19. "אויבי" - זו פנינה?!
 20. פירוש "עד עקרה ילדה שבעה"
 21. אלקנה - דמות לא מתחשבת!
 22. התגשמות הנבואה - בשלבים ולאחר הרבה זמן!
 23. כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועה...
 24. המשך - הרעיון של חטא בני עלי
 25. אלקנה - דמות לא מתחשבת?!
 26. חנה חינכה את שמואל להיות תחליף לבני עלי
 27. פנינה - שטן או צדקת?
 28. הרעיון של מלך שמפקח על הכהונה
 29. מות הבנים של פנינה
 30. דואג ואחיתופל מפריחים מגדלים באוויר
 31. חנה מצויירת כאשה קטנה ולא כמדינאית דגולה
 32. איך תסבירי על פי השיטה הזאת את חטא דוד?
 33. אפרתי=חשוב!
 34. גם בפשט אלקנה צדיק!
 35. יום רביעי - כ´ כסליו: שמואל א´, פרק ג:
 36. הרמב"ם לא מתואם עם מקורות תנ"כיים רבים!
 37. שמואל לא ישן בתוך ההיכל!
 38. הסבר...
 39. אז למה לסבך?
 40. הקבלה בין עלי ליצחק
 41. הצעה
 42. אם כבר השוות את יצחק...
 43. אצלנו היו קוראים לזה
 44. אז מה אתה מציע?
 45. למה הוא חייב לתרץ?
 46. קצת על נבואה...
 47. יום חמישי כ"א כסליו - שמואל א´, פרק ד´
 48. מדוע צריך בכלל את נבואת שמואל?
 49. דוד הצליח להיות כמו עלי!
 50. בני איתמר מוחלפים על ידי בני אלעזר!
 51. סולם הערכים של בית עלי
 52. יש לשים לב לשמות של הדמויות...
 53. מה שומעת אשת פנחס?
 54. סולם הערכים הזה נבנה מצידקותו של עלי!
 55. בנימין - חוזר אל תוך עם ישראל...
 56. הפלשתים מפחדים מארון ה´...
 57. דוד חטא - אך בחטא מוסרי ולא הלכתי!
 58. הפנינה שבכתר
 59. החזרה הכפולה
 60. סמלים - המעיל והחנית...
 61. אפרופו פורום תנ"ך ואפרופו חנוכה
 62. חשיבות פירוט שבט הפליט
 63. מקור הפלישתים
 64. יום שישי-שבת, כ"ב-כ"ג: פרקים ה-ו:
 65. חשיבות החזרה...
 66. קודם כל - סיבה היסטורית...
 67. בענין ספק בנבואה....
 68. למה בכלל מספרים לנו על נדודי הארון??? |+| ^:-)
 69. תפיסה של אלוקים טריטוריאלי
 70. אולי זו הסיבה למות אנשי בית שמש...
 71. דגון - על שום מה... |borg| |???|
 72. לגבי הארון
 73. פנינה - עושה את עצמה...
 74. גם דוד מעלה את הארון על עגלה חדשה
 75. הבעיתיות שבזלזול בארון... |?|
 76. מדוע נבהלים הפלשתים?
 77. הרמב"ם והנבואה...
 78. חוששני שאתה טועה
 79. יום ראשון - כ"ד כסליו: שמואל א´ פרק ז´:
 80. תופעה משונה... |???|
 81. זה עוד קטן לעומת...
 82. חורבן שילה - מכה מוראלית קשה!
 83. "ויהו כל ישראל אחר ה´ " - אין עוד בתנ"ך! :-0
 84. יש לך מקור?!
 85. טעות בידך ידידי היקר
 86. בעלים ועשתרות
 87. אמורי ישראל הילכו שניהם יחידיו
 88. זה הכל קשור לבטחון בה´
 89. אין כמו שמואל! :-8
 90. הבעלים והעשתרות - הכי עבודה זרה שיש!
 91. מאיפה זה?
 92. (ללא נושא)
 93. קודם כל תוריד את האיקון של הספרילה
 94. סיבת חתימתו של התנ"ך
 95. וינהו כל בית ישראל
 96. כתוב בפרק שבני ישראל היו עובדי עבודה זרה
 97. לא בטוח רבי עקיבא
 98. לגבי דבריך האחרונים
 99. עם ישראל כאיש אחד
 100. מקור
 101. יום שני, כ"ה כסלו: שמואל א´, פרק ח´:
 102. לצערי...
 103. לקריאת הפרק - לחץ כאן...
 104. חינוך הבנים
 105. תודה על התיקון
 106. סליחה ומחילה
 107. חינוך/מלוכה
 108. בנים ובנים פרטיים
 109. מניעיו של שמואל
 110. האמנם?
 111. (ללא נושא)
 112. המלוכה יכולה לחכות
 113. לפחות יותר מאשר הבנים שלו!
 114. בחירת המלך היא דמוקרטיה בפעולה!
 115. בני מנהיגים
 116. סיבת המלוכה
 117. מלוכה ושושלת
 118. זקני ישראל במשבר?
 119. למנחה: בענין ספק בנבואה
 120. המקור ברמב"ם...
 121. יש לכך גם רובד פסיכולוגי...
 122. שמואל הצליח בחינוך העם, וגם בחינוך בניו!
 123. לפי מיטב הבנתי
 124. טענת חז"ל שמדובר כאן ב"מעלה עליו הכתוב".
 125. (ללא נושא)
 126. טענת חז"ל שמדובר כאן ב"מעלה עליו הכתוב".
 127. תודה על ההבהרה
 128. נקודה מענינת+שלום
 129. הבעיה במלוכה.
 130. זאת מפני שהתורה אינה מעודד את המלוכה
 131. התורה לא מעודדת את המלוכה, אין ערך לשושל
 132. שמואל מבט כולל
 133. באמת למה רק לדתיים?
 134. קשים לי דבריך...
 135. מה זה ?
 136. חינוך בבית
 137. אבל משה וגדעון מדגישים שה´ הוא המלך
 138. ניתוח מדהים של הפשט. כל הכבוד
 139. מבקש פרטים על בית התנך בתל אביב
 140. אין ספק שחינוך מתחיל בבית
 141. יום שלישי, כ"ו כסלו: שמואל א´, פרק ט´:
 142. לקריאת הפרק
 143. בדיוק על הפסוק הזה התבססו חז"ל...
 144. בדיוק להפך!
 145. ???
 146. האידיאל - מלכות!
 147. משפט המלוכה בשם גיליהו
 148. כל הדברים הכתובים במשפט המלך מותרים...
 149. עוד לא קראתי את הפרק אבל...
 150. :*) שאול הוא "ילד טוב ירושלים"
 151. האידיאל הוא שופט גדול וכהן גדול ולא מלך
 152. אבל לכתכילה זה לא היה רצוי
 153. אני בעד |+|
 154. "ואין טוב ממנו"...???
 155. (ללא נושא)
 156. שוב אינני מסכים עימך
 157. אשת שמואל
 158. למה?
 159. תודה ועוד הערה
 160. הדמות הפסיבית בספר שמואל שאול
 161. לימוד תנ"ך בישיבת פ"ת
 162. קצב הלימוד
 163. לזה בדיוק התכוונתי
 164. אתונות=מלוכה :-D :-D
 165. מזל טוב...
 166. למה דוקא שאול?
 167. הדברים הרבים של הבנות אשר ראו שאול ונערו
 168. שאול מלך ישראל
 169. שאול מלך ישראל
 170. סיבת הסתבובותו של שאול
 171. מלכות שאול כאנטיתזה למלכות דוד
 172. שאלה על הפרק
 173. עוד בענין חינוך בתנך
 174. אבא שלו שולח אותו
 175. יום רביעי, כ"ז כסליו: שמואל א´, פרק י´:
 176. בשם אוסרי - "הטוב והמטיב"
 177. הסמלים והכינויים שבפרק
 178. הסמלים והכינויים שבפרקים 2
 179. לקריאת הפרק
 180. סיור קברי האבות של שאול...
 181. שאול מתקן בשובו את הבעיות שעלו בהולכו
 182. מקום קבורת רחל
 183. ההקבלה לעכן
 184. נראה שבסוף שאול היה עצמאי מדי
 185. יום חמישי, כ"ח כסלו: שמואל א´, פרק י"א:
 186. לקריאת הפרק
 187. הציפיה משאול
 188. זה לא הפשט...
 189. בקצב הזה כבר עדיף לקרוא מבלי להתעמק
 190. מאמר על קבורת רחל
 191. שאול - קם ומתעשת...
 192. מטרת נחש - להכיש את מלך ישראל
 193. מטרת הפרק - הנגדה לתהליךשל פלגש בגבעה:
 194. מי אמר שכבורת רחל בבית לחם?
 195. הקשר בין המלכת שאול לקבורת רחל.
 196. הביטוי לעצמאותו של שאול.
 197. לאוסרי היקר (וגם לכל השאר)...
 198. שאלה בפשט
 199. שאלה
 200. מדוע יש צורך בהמלכה נוספת?
 201. החלוקה בין ישראל ויהודה
 202. ההבדל בין ההחרשה הראשונה למחילה...
 203. יום שישי, כ"ט כסלו: שמואל א´, פרק י"ב:
 204. שבת, ל´ כסליו: שמואל א´, פרק י"ג:
 205. לקריאת הפרק
 206. לקריאת הפרק
 207. חיזוק קטן
 208. הבהרה פיצפונת
 209. שור וחמור
 210. זאת לא טענה נמוכה בכלל...
 211. הרעיון של הגשם בימי הקציר - בניגוד לקורח
 212. (ללא נושא)
 213. (ללא נושא)
 214. שאלות בפשט
 215. פירוש המילים "בן שנה שאול במלכו"
 216. "ויברח לו שאול שלושת אלפים"
 217. לא נראה שפסוקים יט עד כג הם פרודיה
 218. אני מתקן את עצמי
 219. פלישתים וישראל
 220. יום ראשון - א´ טבת: שמואל א- פרק י"ד-:
 221. האותות
 222. האוכל והקרב
 223. יום שני - ב´ טבת: שמואל א´ - ט"ו:
 224. בטחון מופרז
 225. להפך!
 226. אפשר גם לומר בדיוק הפוך...
 227. יונתן - צודק אבל מורד!
 228. פתרון אחר!
 229. לקריאת הפרק
 230. לקריאת הפרק
 231. עונש למפרע
 232. המלחמה עם בני עמון - עוד מימות יפתח!
 233. נחם או לא נחם?
 234. לא הבנתי
 235. לדעתי איסור האכילה אמורה לתרום לקרב.
 236. ההבדל בין ההנחמות במלחמת מכמש לכאן
 237. מלכים...ככה זה
 238. ה´ ממנה מלך ´פופליסט´ כי זה רצונו...
 239. הסבר הכרחי...
 240. אפשרות נוספת...
 241. הייתי יכול לחשוב כך לולא...
 242. דווקא אפשר להמשיך וחשוב כך...
 243. עיקר ההבדל בין חטאי שאול לדוד - בוויכוח!
 244. לדעתי - ההבדל אחר!
 245. יום שלישי, ג´ טבת: שמואל א´, פרק ט"ז:
 246. שמואל לא מפחד משאול...
 247. המדרש על ילדותו של דוד
 248. המלך הראשון - פופוליסט
 249. יש מדרש נוסף על לידתו של דוד
 250. הסיבה שאביו לא מבחין בברור כל-כך
 251. יום רביעי, ד´ טבת: שמואל א´, פרק י"ז:
 252. לקריאת הפרק
 253. לקריאת הפרק
 254. מה קדם למה?
 255. (ללא נושא)
 256. זה ההבדל
 257. חוברת העוסקת בפרק
 258. שאול ודוד
 259. רעיון מלחמה אחד נגד אחד
 260. ירושלים מאז ומתמיד
 261. פלישתים וישראל שינוי דרך
 262. אני מסכימה לחלוטין
 263. מי הפחדן??
 264. דוד ויוסף
 265. שאול למלוכה?!
 266. שיר חידה! מי יהיה החכם שיפתור?
 267. תשובה ((-:
 268. לשאול לא היתה זכות לחוש מושפל
 269. חידה עתיקה
 270. חידושים בשדה המערכה
 271. שאול - הגבוה שבעם
 272. יציאת גוליית - התגרות וביזוי
 273. למה שאול לא מכיר את דוד בסוף הפרק
 274. יום חמישי, ה´ טבת: שמואל א´, פרק י"ח:
 275. לקריאת הפרק
 276. שאול הטוב ושאול הרע.
 277. פחדים בשילטון
 278. שאול ודוד
 279. יוסף ואחיו - דוד ואחיו
 280. דוד ויונתן
 281. (ללא נושא)
 282. דוד לא שב הביתה
 283. מינוי דוד לשר צבא
 284. סיבת אי התחתנות דוד במלך תחילה
 285. האכפתיות מדברי העמך - דבר רצוי
 286. אלה הנשים ששרו לשאול ולדוד
 287. (ללא נושא)
 288. סיבה טכנית
 289. זה בדיוק מה שהפיל את שאול...
 290. יש כאן רבדים עמוקים בהרבה...
 291. זה גם יכול להסביר מדוע דוד לא רוצה
 292. יום שישי, ו´ טבת: שמואל א´, פרק י"ט:
 293. שבת, ז´ טבת: שמואל א´, פרק כ´:
 294. לקריאת הפרק
 295. לקריאת הפרק
 296. הנבואה למלוך דוד ושאול מתממשת קמעה קמעה
 297. יונתן ואביו
 298. יום ראשון - ח´ טבת: שמואל א- פרק כ"א:
 299. לקריאת הפרק
 300. אפרופו מירב..
 301. זה לא ממש שללית הבחריה
 302. לגבי מעמד הנבואה
 303. מיכל שלפני פלטי ומיכל שאחריה
 304. ההקבלה לרחב
 305. רוח ה´- של דוד - רעה אל שאול...
 306. עוד שאלה שמציקה לי
 307. האויב של האויב שלך הוא הידיד שלך
 308. שאול - הדמות ההפכפכה ביותר בתנ"ך!
 309. יונתן - אהבה שאינה תלויה בדבר
 310. נב - קרש הקפיצה של דוד למלוכה
 311. יום שני, ט´ טבת: שמואל א-, פרק כ"ב:
 312. עדיין נשמע לי מוזר
 313. כינוס שלישי, י´ בטבת - חמישי, י"ב טבת
 314. יום שלישי, י´ טבת: שמואל א´, פרק כ"ג:
 315. יום רביעי, י"א טבת: שמואל א´, פרק כ"ד:
 316. יום חמישי, י"ב טבת: שמואל א´, פרק כ"ה:
 317. לקריאת הפרקים
 318. דוד שואל כל הזמן בשם ה´ - כי הוא המלך
 319. לכל שאלה מטרה אחרת!
 320. שאלתו המבולבלת של דוד
 321. סלע המחלוקת - ששם נחלקו כל גדולי ישראל
 322. השאלה שהטרידה את דוד יותר מכל
 323. מעניין...
 324. חטאו של נבל
 325. לקיחת מיכל ונתינתה לפלטי
 326. מלשינות בעם ישראל
 327. הברית של יהונתן ודוד
 328. (ללא נושא)
 329. חזרתי...
 330. כלב מת ופרעוש - ביחס לנזק אליך
 331. אהבת יהונתן - ולא יונתן לדוד
 332. 2 הקנאות של שאול נובעות מ2 אהבותיו
 333. יש להשוות את נבל לבני הבליעל
 334. דוד המאוכזב
 335. מעניין גם להשוותו לברזילי הגלעדי
 336. זה לא מהותי
 337. כריתת מעיל=קריעת המלוכה
 338. זאת לא התממות זאת הגדרת מציאות
 339. דוד משנה את מיקומו כי...
 340. המוסר והצדק - סיפור נבל הכרמלי -
 341. כינוס שישי-שני (י"ג-ט"ז טבת)
 342. יום שישי, י"ג טבת: שמואל א´, פרק כ"ו:
 343. שבת, י"ד טבת: שמואל א´, פרק כ"ז:
 344. יום ראשון - ט"ו טבת: שמואל א- פרק כ"ח:
 345. יום שני, ט"ז טבת: שמואל א-, פרק כ"ט:
 346. ההבדל בין אבישי ליואב...
 347. ה"וורט" הרגיל על "לך עבוד אלוהים אחרים"
 348. משמעות "לך עבוד אלוקים אחרים".
 349. לא כתוב "וימת שמואל", אלה "ושמואל מת".
 350. לדעתי המשמעות פשוטה בהרבה!
 351. אני מסכים, אבל...
 352. להרוג את שאול - בחניתו שלו...
 353. יש כאן וודאי נס והשגחה...
 354. נראה לי שהם פשוט למדו את הלקח...
 355. הדברים שכתב אמיתי ק, על פרק י"S
 356. כינוס שלישי עד חמישי (י"ז-י"ט טבת)
 357. תיקון - לקריאת שמואל ב´ פרק א´
 358. שאלות לפרק ל´
 359. שאלות לפרק ל"א
 360. שאלות לשמואל ב´ פרק א´.
 361. שאול ואנשי גלעד
 362. אנשי יביש גלעד - מקורבי שאול
 363. זה עוד קדום יותר
 364. שאול לא השמיד את כולם!
 365. דוד היה במצב נואש, ולכן ה´ מעודדו...
 366. הם גם נמשכים בהמשך...
 367. עמלק - עם של גנבי עבדים!
 368. "מה הראיות לכך?"
 369. והכי חשוב: מהפרק שלנו!
 370. איפה השאלות?
 371. גם על אדום נאמר שהרגו את כולם
 372. אז למה באמת הם שרפו את הגופות ולא קברו?
 373. ספר הישר
 374. מדוע שאול מפחד דווקא מהמורים?
 375. (ללא נושא)
 376. המורים - תופסים אומנותם של שבטו של שאול.
 377. הלך לאיבוד ולא לבד
 378. כינוס שישי-שבת (פרקים ב´-ג´ בשמואל ב´)
 379. יום שישי, כ´ טבת: שמואל ב´, פרק ב´:
 380. שבת, כ"א טבת: שמואל ב´, פרק ג´:
 381. הפילגש- דבר המורה על מלכות
 382. שינוי צורת הלימוד בבית המדרש הווירטואלי
 383. השאלות לשבוע זה בישיבת ההסדר פ"ת
 384. הכינוס הוירטואלי
 385. מיהם "העוורים והפסחים" שנואי נפש דוד?
 386. מדוע ה´ לא רוצה שדוד יבנה את בית המקדש?
 387. סוף סוף נושא מעניין...
 388. רעיון טוב.
 389. משחק הנערים לא היה ביוזמת דוד
 390. העוורים והפסחים - אפילו הם יכולים
 391. אצלנו לא מוזכר כלל שפיכות דמים
 392. סיור בירושלים
 393. יש להתבונן מה כן כתוב אצלנו
 394. העובדה שמלחמות דוד מוצדקות
 395. חז"ל טוענים שהבעיה היא מוסרית
 396. מלחמות צבאות דוד - עונשם על דוד
 397. ללומדי הפרק היומי - השאלות לשבוע זה...
 398. למה דוד מענה את מואב?
 399. חטא דוד ובת שבע - האמנם?
 400. "שושנה" מתוך נשים חיצוניות
 401. ספרים חיצוניים
 402. דוד ובת שבע
 403. בנמשל אין הלך!
 404. למה לא?!
 405. עובדה שלא שומעים על הוריו יותר
 406. רציתי לשאול שאלה!
 407. חטאי האבות
 408. דוד חטא
 409. אינני זוכר מראה מקום
 410. תגובה
 411. דרבנן
 412. דוקא יש!
 413. טעות
 414. אמת ושקר
 415. טעות שלי :*)
 416. תגובה
 417. למלך מותר
 418. נקודה מעניינת-
 419. העיוורים והפסחים
 420. לימוד זכות על נבל
 421. פלטי=פלטיאל
 422. דוד חטא
 423. היתכן?
 424. הבהרה
 425. וגם..
 426. יש מאמר של יואל בן נון בצופה של השבת
 427. או שפשוט צריך לדעת להפריד בין חז"ל לתורה
 428. עוברים לספר חדש - דברי הימים
 429. פרק א´
 430. פרק א´ שאלות מישיבת פ"ת
 431. המלכות באדום עברה מעיר לעיר
 432. סדר התולדות
 433. 70 בני אברהם כנגד 70 אומה"ע
 434. שאלות לפרק ב´
 435. השושלות
 436. היחסים בין ישראל לאדום
 437. פרק ג´
 438. אבל בכל זאת ?
 439. דניאל שמו האמיתי, כלאב שמו הנבואי!
 440. שיטת הכוזרי מקבלת כאן סיוע
 441. החלפת המנחה...ועניין תמר
 442. האם לדעתכם צריך לסגור את הפורום
 443. דווקא לא... |???|
 444. לאיתן- אולי התבלבלת בענין תמר?
 445. אכן צדקת
 446. למנחה החדש שלום!
 447. למנחה החדש שלום!
 448. (ללא נושא)
 449. לגבי אביגיל
 450. לדעתי
 451. הזכרת לי
 452. תמנע
 453. יש בעניין זה גישות שונות
 454. לענ"ד
 455. ככל הזכור לי
 456. ספר יהושע ממחר...
 457. פרקים א´-ג´
 458. יש לאדם בחירה חופשית
 459. (ללא נושא)
 460. דמותו של יהושע
 461. משפט
 462. שמעתי
 463. שלחא דשנחא
 464. הנחש
 465. סתרא סופא
 466. האמת היא
 467. נשמתא דסמך מם
 468. יצר הרע הוא מלאך
 469. שאלתך לא ברורה
 470. התחלת ספר יהושע
 471. מצווה קלה כבחמורה
 472. לכבוד המנחה וישיבת פ"ת
 473. בדיוק מה ששאלתי את עצמי היום...
 474. הנס שמתחת לפני השטח
 475. אבל זה יותר מזה
 476. מז´תומרת?
 477. רעיון
 478. תגובה לדליה
 479. פרקים ד-ה-ו-ז
 480. היכן מופיעות המילים
 481. שמואל ב´, פרק י´, פסוק י"ב.
 482. purim
 483. יש על זה מאמר יפה
 484. תודה רבה
 485. חלקי...
 486. יש משמעות רוחנית לתחפושות
 487. אחי הדפוקים
 488. נושאים רלונטיים
 489. פה עוסקים בתורת אלוהים חיים
 490. נושא מורכב, ודי כואב...
 491. תשובות
 492. תגובונת (לא בטוח שתשביע את סקרנותך)
 493. פרקים ח´-ט´-י´
 494. לכולם!
 495. פרק ח´
 496. פרק ט´
 497. כיבוש העי - האדם אחד יחטא ועל כל העדה תש
 498. "כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה"
 499. זאת דיעה בגמרא של רב
 500. הנס של פורים

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר