שאל את הרב

תורת הרב קוק

חברים מקשיבים 29/10/06 22:16 ז בחשון התשסז

שאלה

שלום רב!!

ראשית יישר כח גדול על הכל!!!

1) רציתי לדעת מהי תורת הרב? מה הרב חידש?

2) מדוע בישיבות לומדים בד"כ את תורת הרב יותר מאשר לימוד הרמב"ם, הכוזרי וכו'?

3) בכלל אני מבולבל. בנושא המחשבה (אמונה) יש כל כך הרבה שיטות ודעות. זה לא כמו בהלכה שישנם יסודות וחילוקים ברורים. כאן הכל נראה לי לא ברור.

תודה רבה

ושוב יישר כח!!

תשובה

שלום רב
שאלות גדולות וחשובות אתה שואל, שאלות שכל אחת מהן דורשת בירור רציני וארוך, ואני הדל לא ברור לי שאני מסוגל לכתוב בירור לכל הדברים האלו, ובמיוחד בהיקף ובעומק שהדברים דורשים, ולכן עצתי לך היא שתמצא לך רב, תלמיד חכם שידריך אותך, או לפחות אברך ותיק ולקבוע איתו זמן קבוע לבירורים וללימוד של הנושאים האלו, ובכך תגיע שהדברים יהיו לך ברורים ובהירים.
אינני יודע היכן אתה נמצא, ומי יכול לעזור לך, אך לדעתי זה הדבר הטוב ביותר. בכל אופן אכתוב בקצרה יחסית על השאלות שאתה שואל, ואשתדל להוות פתיחה להמשך של לימוד פורה ובונה, ואם תרצה שארחיב יותר בדברים אתה מוזמן לפנות אלי לאימייל ואשמח להמשיך לעזור לך.
אנא, אל תראה בדברי סגירת הנושא אלא רק פתיחה, דברים ראשונים של עיון ובירור, ואל תיעצר אלא תמשיך לבנות את עצמך ובכך תצא מהבלבולים אל דרך ברורה של תורה.
וכעת אל השאלות אחת לאחת בע"ה ית´.
1. שאלה זו היא שאלה לא פשוטה, כבר שאל אותה הרב הנזיר את הרב קוק עצמו, כפי שמופיע בהקדמה של הרב הנזיר לספר אורות הקודש, והרב קוק ענה לו תשובה, שלרבים מאיתנו עדיין הדברים לא יהיו ברורים. הרב קוק זצ"ל לא כתב את תורתו כשיטה אלא כראיה של מציאות, כראיה של כלליות של התורה, וכתורה של חיים המתאימים לדור ולתקופה. אורות גדולים מתאר הרב בתורתו, רעיונות רבים ועצומים, והדברים לא מסודרים, מופיעים מתוך כל האישיות הגדולה שלו, מתוך הגדלות העצומה של התורה ומתוך מסירות אין קץ. הרב קוק זצ"ל למד את כל התורה, החל מהפסוקים ועד דבריהם של האחרונים, הוגי הדעות בעולם, תורת הנגלה ותורת הנסתר, הפנים אותם ועיבד אותם למשהו אחר לגמרי. הוא לקח את כל האוצרות הגדולים האלו, ותירגם אותם אל הדור שבו אנו נמצאים, אל השלב שבו עם ישראל נמצא. הוא הוציא את הסגנון שהיה בעבר, והלביש את הכל בסגנון עכשוי, ספרותי וחדש, ולקח את כל היסודות הפנימיים והלביש אותם בתורות מעשיות המאירות לנו את תהליך הגאולה שעובר עם ישראל, מאירות לנו את היעודים ואת ההתרחשויות הפנימיות המובילות את הכל.
באו אחריו בנו הרב צבי יהודה זצ"ל והרב הנזיר, וניסו לסדר את הרעיונות הגדולים האלו ביסודות מסודרים, לבנין של אמונה כללי ופרטי שבכך נוכל אנו, האנשים הפשוטים, לברר את כל התהליך שאנו עוברים, ללמוד לדעת כיצד להתייחס לדברים וכיצד להיבנות מהם.
יסודות רבים יש בתורת הרב קוק זצ"ל, יסודות שונים, שתלמידיו בתלמידי תלמידיו כל אחד בחר חלק מהדברים והדגיש את הדברים שהיו נראים לו, ונראים לו, לכלל משנה של תורה, לכלל הדרכה לחיים של אדם הנבנה על ברכי התורה.
רעיונות רבים יש בתורתו, רעיונות שמכל אחד אפשר לכתוב ספרים רבים, ושמהם יחד נהיית תורה מפוארה, ובראיה כללית של הדברים אנו יכולים לקבל תמונה והדרכה כיצד לבנות את הכל, כיצד להיבנות בהתאם לשלב שבו אנו נמצאים וכו´.
השאיפה שלנו כיום היא ללכת לפי דרכו, לנסות להבין את ההדרכות שהוא נותן לנו, ללמוד להבין כיצד אנו יכולים להיות שותפים בכל התהליך שהוא הציג לנו, מתוך ראיתו העמוקה, ולנסות להמשיך הלאה.
קשה להציב נקודות מה המרכז של התורה שלו, מה הנקודות העיקריות של החידוש, ואף יכול להיות שהתשובה לשאלות אלו תהיה חלוקה בין גדולי התלמידים, אך אין בכך משמעות גדולה כל כך, שכן באמת אנו צריכים ללמוד את הדברים במקורם, לנסות להבינם ולבנות את עצמנו. את האוצרות שהרב קוק זצ"ל הנחיל בתורתו. לבנות בנין רוחני שיוביל אותנו להוביל את עם ישראל לקראת הגאולה השלמה. הדרך איננה קצרה, דורשת היא מאיתנו התמסרות, אך אנו בטוחים שזו הדרך. אנו יודעים שמתוך ראיתו של הרב קוק זצ"ל, מתוך הגדלות הזו, אפשר להבין את מה שאנו עוברים ומה נדרש מאיתנו, באופן השלם ביותר.
2. בישיבות שאנו נמצאים בהן, לומדים גם את ספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי, ואת ספרי המהר"ל מפראג, ואף יש שלומדים את ספרי הרמב"ם, אך אכן העיקר הוא כתבי הרב קוק זצ"ל. הסיבה לכך נובעת מכך שכאשר אנו לומדים את דבריהם של גדולי הדורות הקודמים, שנכתבו בהתאם לדורם, אנו צריכים לעבוד עבודה קשה מאד, לתרגם את הדברים לדור שלנו. אנו מבינים שלכל דור יש את התכונות שלו, את ההתמודדויות שלו וכו´, ולכן אמרו לנו גדולי ישראל שדור דור ודורשיו. אלא שאת האוצרות הגדולים האלו אנו לא רוצים להפסיד, אנו יודעים שאם נדע להשקיע נכון, נוכל להוציא אוצרות גדולים מתוך דבריהם של גדולי ישראל אלו, אלא שהדבר דורש השקעה רבה, ולא תמיד אנו מספיק מוכשרים לכך.
על מנת לדעת לתרגם את הדברים, צריך גם להכיר את הדורות שהיו וגם את הדור שבו אנו נמצאים, להכיר מה קורה עם העם, מה קורה הן בנגלה, על פי השטח, והן בפנים מתחת לפני השטח, מה מוביל אותו, ולאן הוא הולך, ולאחר מכן לבחון את דברי הראשונים והאחרונים ולדעת כיצד לתרגם אותם לפי ההתאמה שלנו.
הדברים של הרב קוק זצ"ל בנויים גם הם על דברי גדולי עולם שהזכרת, אך עוד דברים רבים, והם נבנו לכלל מערכת אחת שלמה, לכן את עיקרי הדברים אפשר ללמוד מתוך תורתו של הרב קוק זצ"ל. לכן לאחר שיש לאדם את הרקע הנכון, הוא צריך להשקיע ללמוד את הדברים האחרים, אך קודם שיש לו את הבסיס שנקנה דוקא מדברי הרב קוק זצ"ל, כיצד יוכל לקחת את הדברים ולהפנים אותם באופן הנכון? כיצד ידע לברר אותם ולהתאים אותם לדור שבו הוא נמצא? לשם כך אנו בונים את עיקר לימוד האמונה על דברי הרב קוק זצ"ל, ולהם אנו מצרפים את דברי רבי יהודה הלוי ועוד.
כפי שהזכרתי, בשינוי הדורות יש גם שינוי בהתאמה של האנשים אל התורה. ישנם דברים שהיו מתאימים יותר בעבר וכיום פחות מתאימים, לדוגמא. בזמנו של רב סעדיה גאון, ואף בזמן הרמב"ם היה מאבק גדול נגד הפילוסופיה, ולכן נדרש מאד להשקיע בהתמודדות הזו על מנת שאנשים לא יצאו מבולבלים מאותה החכמה שפשטה בעולם. הדברים נכתבו על ידי גדולי ישראל אף הם בסגנון פילוסופי הרבה יותר ממה שמקובל כיום. לכן אדם שבא ללמוד את הספרים האלו, יש כמה בעיות שהם עלולים להיתקן בהן, כגון קושי בסגנון הפילוסופי, וקושי בהתאמה למה שהם מחפשים. כיום הפילוסופיה כמעט ונעלמה, וכיום החיפוש שונה. לכן חשוב במיוחד כיום להתאים את הלימוד למה שאנו צריכים, ובכך תורת הקבלה בלבוש פשוט ומותאם לדור, יותר קשור אל האנשים. לכן לא בגלל זלזול ח"ו לאתם הגדולים אנו משקיעים יותר בספרי הרב קוק אלא בגלל שאנו צריכים את ההכשר הזה יותר.
3. ראשית שוב אני חוזר ומציע שתמצא לך מדריך ללימודי האמונה, ובכך תצא מן הבלבול, שבאמת אין כל סיבה להגיע לבלבול, ורק כאשר לא יודעים לאן ללכת עלולים להתבלבל. לכן חשוב מאד למצוא הדרכה טובה מה ללמוד וכיצד, וכך הדברים יהיו ברורים ובהירים.
ובכל אופן אף כאן אגע בנקודה אחת מתוך כל הנושא שאתה מעלה, מחלוקות בין גדולי ישראל.
גדלות התורה דורשת מאיתנו לברר את הדברים באופן השלם ביותר, לא להסתפק בדרך אחת ובפן אחד של התורה אלא להתבונן בכל הצדדים של התורה, לפתח את כולה ולקנות בנין שלם של תורה. המחלוקות בדברי גדולי ישראל באמונה יש להם תפקידים חשובים, אוצרות גדולים אך גם בהם שורה הכלל של אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ויחד, דוקא כאשר נחבר בין הדברים באופן הנכון, נראה שהדברים לא סותרים אלא מאוחדים ומשלימים את הכל לתמונה שלמה.
כל דבר באמונה מורכב מרבדים על גבי רבדים, מרבדים עמוקים יותר, ומדברים פחות עמוקים ויותר כלליים. כאשר לומדים כיצד לאחד את הדברים באופן הנכון, הדברים בונים בנו בנין אמונה שלם, בנין המקיף את כל חלקי הנפש שלנו, את כל הצדדים הרוחניים שלנו, ואנו גדלים להיות יותר שלמים ויותר טובים.
אכן בשביל תמונה שלמה של הדברים, צריך להשקיע. כן אין קיצורי דרך, צריך להשקיע ולבנות. לראות את הסתירות כביכול, לראות ולהתבונן בכל הצדדים ולבחון שוב ושוב כיצד מקשרים את הדברים. לא תמיד כל אחד הוא בר הכי לכך. לפעמים צריך לימוד ארוך להגיע לשלב הזה, אך לבסוף כאשר מגיעים למטרה הזו, השמחה היא עצומה, ומגלים עד כמה הדברים גדולים ומאירים.
לכן אל תתיאש, היה חזק ותמשיך, כן תשקיע בלימוד, ותנסה למצוא הדרכה טוב, ובעז"ה תמצא את הדרך שלך בתוך הדברים, את האחדות הגדולה שיש בכל הדברים, ותראה כיצד הקב"ה מופיע בתוך כל הדברים החשובים האלו, בכל השיטות במערכת אחת גדולה.
כאן אסיים למרות שיש עוד רבות מה לכתוב, וכבר הארכתי די הרבה, ולכן אסיים בברכה להצלחה רבה ואשמח להמשיך לעזור אם תרצה.
בברכה
יצחק.
Zahig2@shoresh.org.il

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר