סגור

שבת

בס"ד

שלום רב,

ברצוני לדעת האם מותר לרכוב על אופניים בשבת?

תודה ושבת שלום.

תוכן התשובה:

שלום.

תשובה:
א. טעמי האוסרים:
1. טלטול.
2. עשית חריץ אם נוסע במקום עפר.
3. מתקן מנא אם ינפח את הגלגל או יתקן את האופניים.
4. עובדין דחול.
5. גזירה שמא יחליפו אופניים במרכבה הרתומה לבעלי חיים
ב. דחיה:
1. יש להתיר במקום שיש בו עירוב כיוון שיש עירוב והוא נושא את עצמו אין כאן טלטול.
2. יש לגלגל כיסוי גומי ולכן אין הדבר ודאי שיהיה חריץ ולא הוי פסיק רישא אלא דבר שאינו מתכוון.
3. אין לנו לגזור גזירות חדשות מדעתנו.
4. כיוון שנוסע בתוך עיר עם עירוב שהכול כרשות היחיד אין כאן זלזול ועובדין דחול ועוד כיוון שמיועד לרכיבה של יחיד ואין דרכו לרכב למרחק .
ג. טעמים נוספים: גם טעמים נוספים לאיסור, כגון: יצא חוץ לתחום, יגיע למקום תלול ויסחוב את האופניים בידו וכדומה נדחים ע"י מספר 3: אין לו לגזור גזרות חדשות מדעתנו "וכמבואר בהרא"ש (שבת פרק ב' סימן טו). וכן כתב הר"ן בשו"ת הריב"ש (סימן שצ). והרב המגיד (בפרק ה' מהלכות חמץ ומצה הלכה כ). והרדב"ז בתשובה (סימן קמט). וכן כתב מרן החיד"א בשו"ת חיים שאל חלק א' (סימן עד אות נ). ובשו"ת יוסף אומץ (סוף סימן טז) ובספר יעיר אזן (מערכת ג' אות ז'). וכן כתב.. בשו"ת רב פעלים חלק א' (חלק או"ח סימן כה)" (שו"ת יחוו"ד ח"ב סי' נב).
ד. המתירים הלכה למעשה הרב בא"ח (רב פעלים ח"א סי' כה), הרב משה כלפון הכהן והרשל"צ בעמ"ס ומשה האיש (קדושת השבת ח"א עמ' כו בשם שו"ת ישכיל עבדי).
ה. אולם רבו האחרונים האוסרים (עי' קדושת השבת ח"א עמ' כד וכה"ח סי' תד סק"ח) ויש שכתבו שעל כן יש להחמיר כמותם. (שכן כתב הלכה למעשה בשו"ת יחוו"ד ח"ב סי' נב).
ו. ויש שכתבו שזה בגדר של דבר המותר שנהגו בו איסור ולכן אין למעשה לרכב על אופניים בשבת. (קודשת השבת עמ' כה בשם הרב"צ אבא שאול והגר"מ אליהו זצ"ל זי"ע) וכמובא בפסחים נ"א ע"א ובשו"ע יו"ד סימן רי"ד סעיף א' ע"ש. (שו"ת אול"צ ח"ב מב, א).
ז. סיכום: "מעיקר הדין היה מקום להתיר רכיבה על אופניים רגילות בשבת שהרי אינו עושה בזה שום איסור וגזירות חדשות שלא גזרו חז"ל אין לנו לגזור... ומ"מ למעשה אין לרכב על אופניים בשבת שכבר נהגו שלא לרכב עליהם וכן כתב בכה"ח בסימן ת"ד אות ח' שהמנהג שלא לרכב בהם לא בשבת ולא ביו"ט ולכן הוי כדברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור שאין אתה רשאי להתירם בפניהם" (שו"ת אול"צ שם) ועוד "שבאופניים ראוי להחמיר כדברי רוב האחרונים" (שו"ת יחוו"ד שם) שאוסרים מהטעמים הנ"ל ואין נראים להם הדחיות שכתבנו שהם דברי הבא"ח בשו"ת רפ"ע הנ"ל.
ח. מ"מ לקטן כתבו "להתיר לרכב על תלת אופן כיון שבהם לא נהגו איסור ומשום כך גם אין התלת אופן מוקצה ומותר בטילטול אף לגדולים" (שם. וכ"כ בקדושת השבת ח"א בשם השש"כ פט"ז סי"ז). אך לגבי אופנים לקטנים כתבו לאסור. ויש שכתבו שגבי קטן אין זה מעיקר הדין אלא חומרא. (קדושת השבת ח"א עמ' כו בשם השש"כ).
ט. מסקנות:
1. אסור לרכב על אופניים, גם לקטנים.
2. מותר לקטנים לרכב על תלת אופן.

בברכה,
הראל.

התשובה התקבלה מצוות שות ישיבת מעלות,
ט באייר התשעא
,
13 במאי, 2011
לקריאה נוספת
24.05.2011

1. תודה רבה (=)

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

נתניהו וישראל כץ צילום: יונתן סינדל/ פלאש 90

התכנית הכלכלית עברה בכנסת בקריאה ראשונה

קרא עוד