סגור

ריקודים מעורבים

האם ריקודים מעורבים בחתונה חמורים יותר מבחינה הלכתית מאשר ריקודים מעורבים באופן כללי ?

תוכן התשובה:

שלום לך,

ריקודים מעורבים זו עבירה מהחמורות ביותר שיש בתורה.

עליהם נאמר "לא ינקה" שלא מתנקים מעבירה זו לעולם. יש הסוברים שזה בכלל אחד מאיסור ´יהרג ולא יעבור´ דהיינו שאדם צריך למסור נפשו ולמות כדי לא לעבור איסור זה.

לכן לשאלתך -
מבחינת הלכה כיון שזה איסור כל כך חמור אין הבדל אם הוא בחתונה או בכל מקום אחר.
מבחינה רוחנית בחתונה זה חמור יותר כיון שחתונה זה הזמן בו אנו שמחים שחתן וכלה בונים בית בעם ישראל בקדושה ובטהרה.
ריקודים מעורבים הם היפך הקדושה. זה יחסים בין נשים וגברים בטומאה. ההשתתפות בחתונה היא מצווה אבל בחתונה כזו - זו מצווה הבאה בעבירה ומי שיוזם זאת או מנגן לריקודים כאלו הוא מכשיל את הציבור.
לכן גם מי שנכשל בעבירה חמורה זו, ראוי שלפחות לא יעשה זאת בחתונה.

בהצלחה דוד לוי

הבהרה - אין איסור כללי על ´ריקודים מעורבים´ שאדם מקפיד עליו או עובר עליו, אלא האיסור הוא בכל דקה ודקה של ריקוד כזה.

מקצת מקורות לבקשתך -
1. הפסוק בתורה "לא תקרב" אוסר נגיעה. לכל הדעות הנגיעה אסורה ויש דעות שונות איזו נגיעה אסורה מהתורה ואיזו מדרבנן.

מכאן מעט מדברי השולחן ערוך (אה"ע סימן כא)
2. צריך אדם להתרחק מהנשים מאד מאד.
3. ואסור לקרוץ בידיו או ברגליו ולרמוז בעיניו.
4. אסור לשחוק עמה.
5. אסור להקל ראשו כנגדה
6. אסור להביט ביופיה.
7. אסור להריח בבשמים שעליה אסור.
8. אסור להסתכל בנשים שעומדות על הכביסה {וק"ו נשים שרוקדות.
9. אסור להסתכל בבגדי צבעונים של אשה שהוא מכירה, אפי' אינם עליה.
10.פגש אשה בשוק, אסור להלך אחריה {וברור שלא לרקוד לא לידה לא מולה ולא אחריה}
11. המסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה ונתכוין ליהנות ממנה, כאלו נסתכל בבית התורף שלה.
12. ואסור לשמוע קול ערוה.
13. אסור לראות שער אשה. ולכן לא תלכנה בנות ישראל פרועות ראש בשוק, אחת פנויה ואחת אשת איש.
עכ"ל שו"ע

14. רבי ינאי ור' יוסי חד אמר כל הנוגע באשה או המקבל מידה לידו לא ינקה מדינה של גיהנם.

ועוד מקורות רביםשל חיבה (לדעות אחרות נגיע

התשובה התקבלה מהרב דוד לוי, רב הישוב אבני חפץ
כח בסיון התשעד
,
26 ביוני, 2014
לקריאה נוספת
27.06.2014

1. מה המקור? ()

דווח על תגובה לא ראויה
30.06.2014

2. להבנתי (שמעון)

זה "חשוד על העריות", לא "גילוי-עריות" שעליו יש ייהרג ובל יעבור.
יתקן אותי כבוד הרב.
תגובת הרב
1. איסורי נגיעה והסתכלות וכד´ הם חלק מאיסורי עריות ולא "חשוד על העריות".
2. לרוב הפוסקים זה איסור עריות אבל אינו בכלל ´יהרג ולא יעבור´. כפי שכתבתי בשורה השניה יש הסוברים שגם איסור זה בכלל ´יהרג ולא יעבור´.
3. ´חשוד על העריות´ הוא פוסל את האדם מביצוע תפקידים ונאמנות (כגון עדות, כשרות וכד´) ואינו מונח של עבירה בפועל.

דווח על תגובה לא ראויה
04.07.2014

3. איך זה שיש קבוצות בחברה הדתית שנוהגים כך? (אדם)

האם זה ´לא נאור´ או ´לא פתוח´ להתחתן בצורה צנועה?
תגובת הרב
1. ההלכה ברורה ללא חולק ולא ברור לי מה הקשר ל´נאור´ ול´פתוח´.
2. כמו בכל הלכה יש המתקשים לקיים אותה, ובפרט בהלכה שיש לאדם תאוה או בהלכה שלא תמיד הורגל מצעירותו או מאבותיו.
3. כשם שיש יהודים החושבים שהם מקיימים ´עונג שבת´ בנסיעה לטיול, או הכרתי כאלו הנוסעים בליל הסדר לסיני ואוכלים פיתות אצל הבדואים כדי לקיים את מה שאכלו אבותינו בצאתם ממצרים - כך יתכן שיש אנשים הרוקדים בחתונה מעורבת ואינם יודעים שזו מצוה הבאה בעבירה.
4. בעזרת השם ובסבלנות ואהבה כולם ישובו בתשובה שלימה

דווח על תגובה לא ראויה
08.04.2018

4. בפשטות זה אף ב"יהרג ואל יעבור"!!! (חיים מאיר גולדברג)

דווח על תגובה לא ראויה
13.06.2018

5. מה עם המלצרים? (אוריאן)

מה עם המלצרים שעובדים באירועים כאלה?
מלצר שעובד באולם אירועים שרוב מוחלט של האירועים שם הם אירועים עם ריקודים מעורבים האם מותר למלצר לעבור על יד הריקודים ?
האם בכלל מותר למלצר לעבוד בעבודה כזו ?
( האולם כשר אך רוב האירועים של חילונים וחלקם אפילו של זוגות חד מיניים )
ובחתונות עם הפרדה בריקודים האם למלצר מותר לעבור על יד הריקודים שך הנשים?
תגובת הרב:
כיון שלא חסרים בארץ מלצרים הרי שאין בזה איסור 'לפני עיור לא תתן מכשול' וגם לגבי איסור 'מסייע בידי עוברי עבירה, אין המלצר כל כך מסייע (אולי בעל האולם כן מסייע). לכן מותר למלצר לעבוד שם. אם זה מלצר גבר והנשים אינן לבושות כראוי - יש מקילים כיון שהוא טרוד במלאכתו ועדיף להמנע ולחפש עבודה אחרת. אם זו מלצרית אשה - עליה להקפיד ביותר על בגדים ארוכים ולא צמודים שכן האורחים אינם טרודים במלאכה

דווח על תגובה לא ראויה
19.11.2018

6. לגבע חתונה (מאיה גובני)

אני והבן זוג שלי רוצים להתחתן , והמשפחות והחברים חילונים ..
והבן זוג שלי רוצה חתונה ניפרדת ואני לא ,
בגלל שאמרו לנו שאם נעשה ניפרד לא יגיעו לחתונה ..
מה עלינו לעשות ?
תגובת הרב:
מזל טוב להחלטתכם להתחתן.
שאלתך אינה ברורה לי - מה הכוונה 'חתונה נפרדת' האם ישיבה נפרדת או ריקודים במעגלים נפרדים. באופן כללי תזכרו שני כללים :
1. אתם לא יכולים לרצות או להתחשב בכל האורחים. עליכם להחליט עם הוריכם ועם מי שממן לכם את החתונה. לאחר מכן הרוצה לבוא - יבורך ומי שלא יבוא גם ברוך יהיה.
2. חתונה היא ענין יהודי של קדושה. בני הזוג מתקדשים ועל כך אנו באים לשמוח ולשמח. אם כוונתכם לריקוד בו גבר רוקד עם אישה - זה היפך הקדושה. על מה
שמחים במקרה כזה ?

דווח על תגובה לא ראויה
21.02.2019

7. לא עמ בנים עמ בנות (טוהר)

אני לא מבינה למה רשום
״צריך אדם להתרחק מהנשים מאוד מאוד״
הרי אנחנו לא ע״מ ישראל, ע״מ אחד . ולא ע״מ נשים ע״מ גברים. ברור שלי שיש דברים שצריך לעשות הפרדה כגון ריקודים, ושמירת נגיעה...
אבל למב צריך ״להתרחק״ מה רע בלהגיד שלום שלןם.
חיול של תמימות טוּב לב ואהבת חינם.
למה גברים צריכים להתרחק מנשים?
תגובת הרב:
אני חושב שאת מערבבת שני מושגים שונים:
1. אנו עם אחד, מכלול שלם. אחדות אחת.
2. יש, למען השלמות לכל אחד תפקיד ומקום שונה למען ובמסגרת אותה אחדות.

** דוגמאות:
א. הלב והמח הם אברים בגוף האדם ופועלים למען אותה מטרה אבל הם במרחק אחד מהשני .
ב. הטייס והטנקיסט לוחמים באחווה באותו צבא - מה יקרה עם הטייס המוכשר ישב בטנק ?

סיכום: ריחוק פיזי למען הגשמת אותה מטרה היא אחדות אמיתית. אחדות בה כל אחד מוצא את מקומו ועושה באהבה את תפקידו למען היעד המשותף

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר