סגור

פסוקים לשמות אנשים

בס"ד

שלום,

מה הפסוק לשם "מעין"?

תודה,

תוכן התשובה:

בעזה"י

שלום,

הנה כמה אפשרויות:

"מה יקר חסדך אלוקים ובני אדם בצל כמפיך יחסיון"
(תהילים לו,ח)

"מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון"
(תהילים קיג,ז)

"מלך שופט באמת דלים כסאו לעד יכון"
(משלי כט,יד)

"מעין גנים באר מים חיים ונוזלים מן לבנון"
(שיר השירים ד,טו)

אפשר לבחור איזה מהפסוקים שחשים חיבור אמיץ יותר אליו...

בברכה
אור
צוות ישיבת צפת

התשובה התקבלה מצוות ישיבת צפת,
כו באייר התשסז
,
14 במאי, 2007
לקריאה נוספת
31.12.2008

1. אפשר גם? (שרון ששון)

אני מחפשת פסוק לשם "דליה"
שמתחיל בד´ ומסתיים בה´
אפשר לשלוח לי אופציות למייל בבקשה?
תודה רבה מראש.
שרון
תגובת הרב
ד-ה

[ויקרא פרק ד פסוק ב]: דבר אל בני ישראל לאמר נפש כי תחטא בשגגה מכל מצות יהוה אשר לא תעשינה ועשה מאחת מהנה
[ויקרא פרק כב פסוק ב]: דבר אל אהרן ואל בניו וינזרו מקדשי בני ישראל ולא יחללו את שם קדשי אשר הם מקדשים לי אני יהוה
[ויקרא פרק כב פסוק יח]: דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת אלהם איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו ליהוה לעלה
[ויקרא פרק כג פסוק לד]: דבר אל בני ישראל לאמר בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חג הסכות שבעת ימים ליהוה
[ויקרא פרק כה פסוק ב]: דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת ליהוה
[ויקרא פרק כז פסוק ב]: דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש כי יפלא נדר בערכך נפשת ליהוה
[במדבר פרק ו פסוק ב]: דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש או אשה כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר ליהוה
[במדבר פרק ט פסוק י]: דבר אל בני ישראל לאמר איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחקה לכם או לדרתיכם ועשה פסח ליהוה
[במדבר פרק טו פסוק יח]: דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם בבאכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה
[יהושע פרק כ פסוק ב]: דבר אל בני ישראל לאמר תנו לכם את ערי המקלט אשר דברתי אליכם ביד משה
[ישעיה פרק מ פסוק ב]: דברו על לב ירושלם וקראו אליה כי מלאה צבאה כי נרצה עונה כי לקחה מיד יהוה כפלים בכל חטאתיה
[ירמיה פרק כב פסוק טז]: דן דין עני ואביון אז טוב הלוא היא הדעת אתי נאם יהוה
[יחזקאל פרק כא פסוק כה]: דרך תשים לבוא חרב את רבת בני עמון ואת יהודה בירושלם בצורה
[יחזקאל פרק כז פסוק כ]: דדן רכלתך בבגדי חפש לרכבה
[צפניה פרק א פסוק א]: דבר יהוה אשר היה אל צפניה בן כושי בן גדליה בן אמריה בן חזקיה בימי יאשיהו בן אמון מלך יהודה
[משלי פרק יב פסוק כה]: דאגה בלב איש ישחנה ודבר טוב ישמחנה
[משלי פרק טו פסוק יט]: דרך עצל כמשכת חדק וארח ישרים סללה
[משלי פרק כז פסוק טו]: דלף טורד ביום סגריר ואשת מדונים נשתוה
[משלי פרק ל פסוק יט]: דרך הנשר בשמים דרך נחש עלי צור דרך אניה בלב ים ודרך גבר בעלמה
[משלי פרק לא פסוק יג]: דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה
[איוב פרק מא פסוק ו]: דלתי פניו מי פתח סביבות שניו אימה
[שיר השירים פרק ה פסוק י]: דודי צח ואדום דגול מרבבה
[איכה פרק א פסוק ד]: דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד כל שעריה שוממין כהניה נאנחים בתולתיה נוגות והיא מר לה
[דניאל פרק ה פסוק כו]: דנה פשר מלתא מנא מנה אלהא מלכותך והשלמה
[נחמיה פרק א פסוק א]: דברי נחמיה בן חכליה ויהי בחדש כסלו שנת עשרים ואני הייתי בשושן הבירה

דווח על תגובה לא ראויה
15.01.2009

2. תודה. (שרון)

דווח על תגובה לא ראויה
27.05.2009

3. פסוק להזמנה לבר מצווה (נתנאל אלבוים)

לרב שלום
שמי נתנאל ואני מחפש פסוק עם שמי להזמנה לשבת בר המצווה שלי האם תוכל לתת לי פסוק בבקשה בהקדם?
תודה רבה וערב טוב
נתנאל
תגובת הרב
שלום נתנאל,

השם נתנאל מופיע כאחד משמות הנשיאים במדבר.
אפשר גם לקחת פסוק יפה מפרשת בר המצווה שלך או לחילופין היו שנהגו לרשום פסוק שנוגע לתפילין.

שיהיה במזל טוב!

דווח על תגובה לא ראויה
14.11.2009

4. שלום ! (ורד)

אני יכולה בבקשה לדואר שלי פסוק עם שמי אני מחפשת כבר הרבה זמן אם אתן יכולים להביא לי אני אשמח
תודה ולהתראות מקווה שתשלחו
תגובת הרב

[זכריה פרק ג פסוק ה]: ואמר ישימו צניף טהור על ראשו וישימו הצניף הטהור על ראשו וילבשהו בגדים ומלאך יהוה עמד
[זכריה פרק ט פסוק ב]: וגם חמת תגבל בה צר וצידון כי חכמה מאד
[זכריה פרק יב פסוק יב]: וספדה הארץ משפחות משפחות לבד משפחת בית דויד לבד ונשיהם לבד משפחת בית נתן לבד ונשיהם לבד
[זכריה פרק יד פסוק ט]: והיה יהוה למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה יהוה אחד ושמו אחד
[זכריה פרק יד פסוק יד]: וגם יהודה תלחם בירושלם ואסף חיל כל הגוים סביב זהב וכסף ובגדים לרב מאד
[מלאכי פרק ב פסוק טו]: ולא אחד עשה ושאר רוח לו ומה האחד מבקש זרע אלהים ונשמרתם ברוחכם ובאשת נעוריך אל יבגד
[תהילים פרק נב פסוק י]: ואני כזית רענן בבית אלהים בטחתי בחסד אלהים עולם ועד
[תהילים פרק קד פסוק טו]: ויין ישמח לבב אנוש להצהיל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד
[תהילים פרק קיט פסוק מד]: ואשמרה תורתך תמיד לעולם ועד

דווח על תגובה לא ראויה
16.11.2009

5. אפשר גם (טמיר אוסטין)

דווח על תגובה לא ראויה
31.05.2010

6. אפשר ל (סימא)

דווח על תגובה לא ראויה
23.07.2010

7. מחפשת שם עם פסוק........ (עטרת)

-אני מחפשת פסוק עם השם "עטרת" חייבת דחוף.
תודה רבה
תגובת הרב
אפשר למצא פסוק שמתחיל באות ע ונגמר באות ת -
בדקי במאגר השמות של ראש יהודי

דווח על תגובה לא ראויה
29.04.2011

8. פסוק לשם תמיר (תמיר)

שלום!
אני תמיר ואני מחפש פסוק שבותוכו יש את השם תמיר אני צריך את זה לספר מחזור שלי לסיום הבית ספק

בתודה מראש תמיר
תגובת הרב
אפשר לחפש באתר סנונית- מאגרי קודש.

דווח על תגובה לא ראויה
15.05.2011

9. מציאת שם בתנ"ך (שלום..)

מה הפסוק המתאים לשם כרמית , ולשם איתן?
תודה מראש.
תגובת הרב
שלום

באתר תהילים.נט אפשר למצא להקיש שם ולמצא פסוק מתאים.

יש גם עוד אתרים שמאפשרים חיפוש לפסוקים לשמות אנשים.

בהצלחה

דווח על תגובה לא ראויה
29.06.2011

10. פסוק לבר מצווה (תומר)

תוכל לשלוח לי פסוק מפרשת בראשית שרמוז בו השם "תומר"?
תגובת הרב
אינני מכיר פסוק שרומז על השם.
אפשר לבחור את אחד הפסוקים שמתייחסים לבריאת העצים.
אפשר לבחור סתם פסוק יפה מהפרשה.

דווח על תגובה לא ראויה
27.10.2011

11. פסוק לשם יוסף (יוסף)

אני מחפש פסוק לשם יוסף
תגובת הרב
כל פסוק שהשם יוסף מופיע בו הוא מצויין כדאי לבדוק בסוף ספר בראשית.

דווח על תגובה לא ראויה
19.05.2012

12. ללא נושא ()

שלום
רציתי לדעת מה הפסוק לשם צהל או צהלי?
תגובת הרב
פסוק בו מופיע השם או פסוק שמתחיל באות הראשונה של השם ומסתיים באות האחרונה של השם.
אפשר למצא באינטרנט באתר של חב"ד.http://www.chabad.fm/667/

דווח על תגובה לא ראויה
14.06.2012

13. פסוק לשם שירז (שירז)

הרב, מה הפסוק שאני יכולה לומר לשם שירז. תודה רבה
תגובת הרב
ראיתי שכתב הרב מוצפי שליט"א:

"שאל ממני ואתנה גוים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ". {השם שירז אין עליו פסוק, אבלאות ז מתחלפת עם צ}.

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

יפו. אפלייה של העירייה? צילום:  Yossi Aloni/Flash90

חבר הכנסת מש"ס נגד עיריית תל אביב: "אפליה בוטה ופומבית"

קרא עוד