שאל את הרב

נרות חנוכה קודם לנרות שבת

צוות בית ההוראה 26/08/02 16:58 יח באלול התשסב

שאלה

לפי הכלל "תדיר ושאינו תדיר - תדיר קודם", מדוע בערב-שבת מדליקין נר חנוכה קודם לנר שבת, ובמוצאי-שבת בבית הכנסת, מדליקין נר חנוכה ואחר-כך מבדילין?

תשובה

הגמרא שאלה אם לאדם יש סכום כסף לקנות יין לקידוש או נר לחנוכה, מה לקנות? והסיקה הגמרא שנר חנוכה קודם מדין "פרסומי ניסא" (שבת כג: ושו"ע תרע"ה סע' א' למרות שתדיר קודם) ולטעם של "פרסומי ניסא" יש גם צד הלכתי לגבי ההדלקה בבית הכנסת במוצאי-שבת.

א. למעשה יש הבדל בין ערב-שבת למוצאי-שבת. בערב-שבת מדליקין תחילה את נרות החנוכה, בין אם הבעל מדליק נר חנוכה ואשתו נר שבת, או אשה בביתה לבדה, או גבר הנמצא לבדו, כולם מדליקין קודם נרות חנוכה, כי יש מי שסובר שכאשר אדם מדליק נרות שבת נקרא כקבלת שבת וצריך להתנות שאינו מקבל שבת בהדלקת הנרות ובפרט הנשים שבדרך-כלל מקבלות עליהן שבת בהדלקת הנרות. ועל כן, כדי להמנע מספקות, נפסקה ההלכה בשולחן ערוך "בערב-שבת מדליקין נר חנוכה תחילה ואחר-כך נר שבת" (ועיין במשנב"ר ס"ק א'), ואין בכאן דין של תדיר ושאינו תדיר.


ב. במוצאי-שבת, למעשה היינו צריכים להבדיל תחילה בבית-הכנסת ואחר-כך להדליק נרות חנוכה כי הנרות הם של יום ראשון וסביר שההבדלה תוקדם ובפרט לפי הכלל "תדיר ושאינו תדיר", אולם יש שתי סיבות להדלקת נרות חנוכה בבית-הכנסת לפני ההבדלה: ראשית, טוב להאריך את השבת כמה דאפשר ועל-כן דוחים את ההבדלה. והסיבה השניה, משום "פרסומי ניסא" כי יש אנשים שעוזבים את בית הכנסת לפני ההבדלה וכדי שיהא פרסום הנס בפני ציבור גדול יותר, מדליקין לפני ההבדלה. והלכה זו לגבי בית הכנסת מוסכמת היא לכל הדעות וכמובן המדליק בייחוד צריך להזהר באמירת "אתה חוננתנו" או אם שכח אזי יאמר תחילה "ברוך המבדיל בין קודש לחול".

לגבי הסדר הנכון בבית יש כמה דעות. לדעת הרמ"א יש להדליק גם בבית נר חנוכה לפני ההבדלה ולדעת הט"ז יש להבדיל תחילה בביתו ואחר-כך להדליק נר חנוכה. וכתב על כך המשנב"ר "דעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד"'.

והבן איש חי כתב שהדרך הנכונה היא להבדיל תחילה בביתו ואחר-כך להדליק נרות חנוכה ולזה נוטה גם המשנה ברורה (בא"ח וישב כ"א). ומכל מקום גם אם עשה להיפך - יצא ידי חובתו. ויש לשים לב! הנוהגים כהרמב"ם והגאון, צריכים להשתדל להדליק את נרות החנוכה מיד לאחר צאת השבת.לסכום:

א. מי שאין לו מספיק כסף כדי לקנות גם יין לקידוש וגם נר חנוכה, יקנה נר חנוכה.

ב. בערב-שבת יש להדליק נרות חנוכה קודם הדלקת נרות שבת ולאחר-כך מדליקין נרות שבת.

ג. אם נתאחרו והזמן מצומצם, ידליק הבעל נר ראשון של חנוכה ואשתו תדליק מייד לאחר כך את נרות השבת והבעל ממשיך בהדלקת שאר הנרות.

ד. במוצאי שבת:
• בבית הכנסת - לכל הדעות מדליקין נר חנוכה ואחר-כך מבדילין.
• * בבית - עדיף וראוי להבדיל תחילה ואחר-כך להדליק נרות חנוכה אך מי שעושה להפך יש לו על מי לסמוך.

ה. הנוהגים כהרמב"ם והגאון יזדרזו להדליק את נרות החנוכה לאחר צאת השבת בלי להתמהמה, ובלאו הכי ראוי להזדרז הן בסעודה שלישית שלא להאריכה והן בתפילת ערבית כדי שילכו לביתם להבדיל ולהדליק נר חנוכה.

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר