מטריה בשבת

בית הכנסת במקום מגוריי נמצא במרחק של כ10 דקות הליכה מביתי. השבת, בדרך חזרה ממנו תפס אותי גשם חזק במיוחד אשר עורר את תהייתי בדבר האיסור בנשיאת מטריה. ידוע לי שפתיחת מטריה בשבת אסורה משום איסור יצירה, אבל אם אני משאירה אותה פתוחה לפני השבת? יש לציין שיש סביב מקום מגוריי עירוב חצרות ולכן אין כאן בעיית טילטול, ובנוסף גם עניין "מראית עין" לא היה רלוונטי כי היה חשוך וגשום מאוד ולא נראתה בחוץ נפש חיה...

האם בנסיבות כאלו יש אפשרות להקל? ואם לא, מדוע?

שבוע טוב וחורף חמים וגשום :)

תוכן התשובה:

בעזה"י

שלום,

מכיוון שעיקר השימו שבמטריה אסור בשבת, משום שמלאכתה או תפקידה הבסיסי- (כלומר פתיחה וסגירה) אסורים הרי שמטריה נחשבת כמוקצה ואין לטלטלה אפילו היא פתוחה.
אין זה משום טלטול אלא משום מוקצה ואפילו בתוך הבית.

בעיניין מראית עין- חושך אינו פוטר ממראית עין, משום שאנשים עדיין מסתובבים.
מעבר לכך, לדעת חלק מהפוסקים מראית עין אסור גם בתוך ביתו של אדם ואפילו בחדריו, משום שמראית עין מתייחס לעיתים למראית עין עצמית שלי- כלומר חשש שאני עצמי אהיה "גס" באיסור ועם הזמן ארשה לעצמי לגלוש לאיסורים מפורשים...

ור' בפרוט:
https://www.kipa.co.il/ask/show.asp?id=78887

בברכה
אור
צוות ישיבת צפת

התשובה התקבלה מצוות ישיבת צפת,
ו בחשון התשסז
,
28 באוקטובר, 2006
לקריאה נוספת
19.11.2006

1. מטריה אינה מוקצה (גדי)

איסור מטריה הוא מדין אוהל , ולפי הדינים של אוהל, אם פורסים בערב שבת טפח, גם אם זה עשוי להפתח ולהסגר, מותר לפרוס כל האוהל. הראיה לכך גגונים של עגלות של תינוקות. מנהג שאוסרים מטריה בא מדברי נודע ביהודה, אך כידוע חת"ס חלק עליו והתיר מטריה לגמרי וכך נהגו בהרבה קהילות בגרמניה. הדיון בימינו בדין של מטריה מתמקד אך ורק בדיני מראית העין ולא דיני מוקצה.
תגובת הרב
מאחר שנאסר לכל דבריו אינני רואה מדוע לא יהפוך מוקצה ועיין באור הלכה סימן שט"ו ד"ה טפח בסופו

דווח על תגובה לא ראויה
20.11.2006

2. לאחר מכן ראיתי... (אור)

כי גם הרב חיים דוד הלוי בחיבורו הגדול "מקור חיים" פוסק כי המטריה הינה מוקצה. ע"ש כרך ג' הלכות שבת פרק בונה
תגובת הרב
כי גם הרב חיים דוד הלוי בחיבורו הגדול "מקור חיים" פוסק כי המטריה הינה מוקצה. ע"ש כרך ג´ הלכות שבת פרק בונה

דווח על תגובה לא ראויה
20.11.2006

3. אבל חתם סופר, שלא נחשב לפוסק זוטר (גדי)

חת"ס התיר לגמרי מטריה. מה עם זה? ועוד בבאור הלכה במפורש נאמר שהאיסור הוא לפרוס ולא מדובר על אוהל שנפרס מערב שבת. גם אם תשים לב, שהוא מחלק בין כיסא טרסקל לבין מטריה רק בענין שצריכים לקשור אותה ברצועות וכו´. איפה כתוב שאסור לפרוס מערב שבת? האם החילוק שייך במטריה של ימינו שלא צריך להדק אותה? ניתן לפתוח בערב שבת ולא לסגור? לא ראיתי שמישהו אוסר להשתמש באוהל שנעשה בערב שבת.תגיד, שמאהילים על הראש בשבת. אז לפי זה אסור לחבוש מגבעת בשבת מדין אוהל וכל הפוסקים הקלו בדבר וסברו שבעיה בכובע שמא יעוף ויעיביר ד´ אמות בלי עירוב.
אך באמת נהגו בקהילות מסויימות ובארץ ישראל לא ללכת עם מטריה בשבת, כי חששו לנוב"י, לכן דיון מתמקד רק בדין מראית העין. לא כולם פסקוו שיש דין מוקצה למטריה. הרי לכו"ע מותר לשבת תחת מטרית שמש שפרוסה מערב שבת מעל השולחן בחצר ואין אוסר את זה. במקרה זה לא חוששים למראית העין שיחשבו שפרס בשבת ( הרי זה הרבה יותר אוהל, כייו שמקובע לקרקע ולא שייך בזה היתר של חת"ס ). גם במטריה הזאת יש דין מוקצה? אנחנו פוסקים מוקצה כר´ שמעון - לא חזי ודחי בידיים. אם מטריה פתוחה מערב שבת ואדם רוצה לשבת תחתיה בשבת הרי זה חזי ולא דחי בידיים ואין זה מוקצה. כלומר אנחנו חוזרים חזרה לדין מראית העין, שבד"כ אנשים פותחים וסוגרים מטריות רגילות ויחשבו שפתח בשבת. וכל זה רק בגלל פסקיו של נוב"י ואחרונים שקיבלו שיטתו, אך לא לחת"ס , כאמור לשיטתו אין איסור כלל במטריה.
אני יכול לא לקבל דעתו של רב חיים דוד הלוי. הבאתי לך סיבות לכך, שלא נראה שמדובר באיסור מוקצה אם פתחו בערב שבת ולא סוגרים את המטריה במיוחד אם לצרף חת"ס כסניף להקל. מטריה למחמירים תהיה מוקצה אם לא היה יעוד בער"ש ולא פתחו אותה בער"ש. כאמור חזרנו לדין מראית העין גרידא.
תגובת הרב
פעם היה דיון בכלל לגבי מטריה ובפרט לגבי מטריה פתוחה, היו שהקלו כנ"ל והיו שהחמירו.
אינני מכיר מי שמקל היום במטריה, הן פתוחה הן סגורה.
מה שהובא בבאור הלכה כתב גם לחזק במוטות מתכת כפי שבנויות המטריות שלנו.
השש"כ מחלק בין שמשיה למטריה וע"ש
אכן לא כולם פסקו שמוקצה כפי שפסק מקור חיים, אך מאחר שנאסר (ככל שידוע לי לכו"ע) ואין להשתמש במטריה בין סגורה ובין פתוחה (ואפילו אם איסור שימוש במטריה שנפתחה מער"ש הוא משום מראית עין) הרי מאחר שאסורה המטריה בכל דרך- אינני רואה מדוע לא תהיה מוקצה ככלי ש(לכו"ע) מלאכתו לאיסור.
כמובן שזכותך לא לקבל את פסק המקור חיים.
לגבי כובע רחב שוליים יותר מטפח- דיון מעניין בפוסקים.

דווח על תגובה לא ראויה
21.11.2006

4. ראית את התשובה של נודע ביהודה בפנים (גדי)

לא היה לו קל להחמיר להשתמש במטריה פתוחה מער"ש, כיוון שאין שום איסור בזה והוא די מסתבך לפני שהוא מחמיר. עיקר סברתו היא , כייון שנושאים מטריה , אז יש חשש שיטלטל 4 אמות. לנו אין בעיה כזאת. אדרבא, בית הוא אוהל קבוע- אסור להכנס אליו בשבת? אסור לגעת בקירות הבית? הבית הוא מוקצה? הרי אסור לבנות בית לכו"ע בשבת. זא איסור הוא מראית העין לכו"ע כ מעט ותו לא. בארה"ב יש קהילות שנשמרים לפסקיו של חת"ס ומתירים מטריה גם בגרמניה של היום יש קהילות כאלה. את החילוק של שמשיה ( שהיא בתכלס מטריה ענקית ) אני הבאתי לך. שש"כ מתיר אותה, אם פתוחה ערב שבת. גם מטריות שלנו לא דומות כלל וכלל לדמטריות של חפץ חיים. אם היא פתוחה ערב שבת, לא צריך לחזק בה כלום. אתה יכול לאסור מטריה , אולי רק מדין כלי שמלאכתו לאיסור. הרי פשוט אם פרסתי מטריה מעל הבמבה של ילד שלי בערב שבת , כדי שלא תרטב מהגשם ולא הזזתי אותה ולא מטלטל אותה. אך בצהרי שבת יצא שמש וילד שלי רוצה לשחק עם הבימבה, אני יכול להזיז מטריה, כדי לקחת את הצעצוע. אין שום נפקותא בין שמשיה הפרוסה מערב שבת שמותר להזיז אותה לבין מטריה קטנה שפרוסה מערב שבת ועומדת ,הר דבר הזה גם נוב"י לא אסר.בטח לא חפץ חיים שדיבר על פתיחת מטריה בשבת ונשיאתה אם נפ]תחה בערב שבת. גם באור הלכה שם מסתבך עם איסור לפתוח בערב שבת ומביא שעיקר החשש שמא יטלטל 4 אמות. אז על איזה מוקצה אצתה מדבר?
תגובת הרב
אכן התייעצתי אם רבותי בישיבה וכולם הסכימ שמאחר שכיום אין פוסקים (לפחות כאלה שאני מכיר) שמתירים מטריה בשבת (ואין נפק"מ מאיזו סיבה) הרי שמטריה היא מוקצה.
ככלי שמלאכתו לאיסור ניתן להזיזה לצורך גופו ומקומו (מה שפוטר את משבר הבמבה..)
היתרו של החת"ס ידוע,כמו גם ההתלבטויות של הפוסקים.
כיום נהגו ישראל להחמיר.
אם יקום גדול ויתיר את המטריה- ממילא לא תהיה מוקצה. אני, אין בכוחי להתיר וגם רבותי סברו שאין בכוחם להתיר לאור קבלת הציבור.
אם ברצונך להסתמך על החת"ס כנגד פוסקי דורנו- זאת זכותך כמובן.
הדבר היחיד שנותר סתום בעיני:
לשיטת האסורים (הפוסקים רובם ככולם) שאין לשאת מטריה כלל (בין נפתחה בער"ש בין סגורה) מה הטעם שלא תהיה מוקצה.
(אגב ההשוואה מבית כמובן לא רלוונטית, הן לחוסר היכולת לפתוח האוהל ולסגור והן לעניין חוסר היכולת לטלטל- יצויין שמוקצה פירושו שאין לטלטל ולא אין לגעת...)

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

x
 צילום: פלאש 90

לא תאמינו מי רוצה לרכוש את אל על

קרא עוד