כמה איברים בגוף האדם?

ספרות חז"ל מונה 248 (רמ"ח) איברים כנגד 248 מצוות עשה

האם זה מסתדר עם המדע?

ואם לא.. מה זה אומר..?

להלן קישור

http://www.daatemet.org.il/questions/index.cfm?MESSAGEID=2369

תוכן התשובה:

שלום וברכה!

אכן בחז"ל מונים רמ"ח איברים וזה לא מסתדר עם המדע של היום. [אך לכתחילה אין כל חובה שזה יסתדר עם המדע]! דרישת הפסוקים ע"י חז"ל נועדה לקבוע מה חשוב למנות ומה לא ואיך, ע"פ החשיבות של האבירים לעניינים רוחניים ולקיום המצוות, כגון מקום הנחת התפילין וכו', לקבוע מנינם. גישה של המדע בקשר למנין האיברים הולכת בשיטה אחרת לחלוטין, יש דברים שמדע סופר למנין ויש דברים שלא סופר ויש דברים שחז"ל סופרים ע"י פירוק של איבר מסויים למרכיביו ויש דברים שלא סופרים ע"י שמירת האיחוד של האיבר בלי לפרקו למרכיביו. לכן יש שוני במנין בין מדע לבין חז"ל. נסיון להשוות בין מדע לבין חז"ל מגוחך , הרי מטרות המנין שונות וחשיבות של איחוד או פירוק של איבר כזה או אחר למרכיביו נובעות מיסוד שונה לחלוטין. למדע חשוב לדעת מהו מספר האיברים לצורכי רפואה או פיתוח המדעי הגשמי ולחז"ל חשוב לדעת מספר איברים לפיתוחו הרוחני של האדם ולקיום המצוות,. לכן הם מונים רק את האיברים שיש להם חשיבות לגבי העניינים הנ"ל. מכאן השוני וחוסר המוכנות של חז"ל לבדוק במציאות (אם לא נקח בחשבון את הבעיה של ביזוי המת) כי אין כל חשיבות לנתון מציאותי. בנוסף לכך ניתן לחלק את האיברים גם במציאות בחלוקות שונות ע"פ החלטה שרירותית איזה איבר אנחנו ממשיכים לפרק למרכיבים ואיזה לא.

עוד הערה שהייתי רוצה להוסיף והיא כללית יותר. סתירות בין חז"ל לבין מדע לא צריכות לגרום לנו להתרגש יותר מדי. הרי כבר כתב הרמב"ם שגם אם מדע מוכיח אחרת מחז"ל, אין זה מוריד מאמונתינו מכיוון שחז"ל לא קבעו להשתמש במדע שלהם לדורות, אלא אמרו דברים הנכונים ביותר ע"פ המדע הכי מתקדם בימיהם ואם המדע תקבע דברים חדשים, במידע והדבר לא נוגע לשינוי ההלכה (אמנם שי סוברים גם אם זה נוגע לעניינים הלכתיים זו דעה הרווחת בעיקר כאשר יש השלכה ישירה לחייו או בריאותו של האדם - ראי היתר קביעת המוות ע"פ מוות מוחי), ניתן לשנות חופשי תפיסות מדעיות ואין כל חובה להצמד למדע של חז"ל. בנוסף לכך הלכה מכירה במושג "שינוי טבעיים". כלומר שינויים אבולוציוניים (הרבה לפני דרווין) המתרחשים בכל חי או צומח ואפילו דומם ולכן יתכנו שינויים מדעיים.

אני מציע לא להיכנס לאתר של דעת אמת, מכיוון שמדובר באתר של כופרים ועמי הארצות שמנסים להראות שהם יודעים משהו. נסיונות שלהם להעמיד תורה מול מדע מגוחכים מכיוון שיש שוני בין הגישות והמטרות של מדע ושל תורה וחז"ל בנוסף לשוני מושגי והגדרתי במושגים כאלה או אחרים. למשל מה שמכונה כינה אצל חז"ל אינה חרק המכונה כינה בימינו. הגדרת מעלה גרה החז"לית שונה מהגדרה המדעית ולכן לפי מדע ארנבת לא מעלה גרה וע"פ חז"ל אכן מעלה. הרי לחז"ל ותורה החשיבות היא חיצונית היכולה להביא אדם מהשורה לידי בלבול וטעות (לא כולם בקיאים במדע גם בימנו) ומדע החשיבות היא בגדר מדעי מובהק. ודוגמאות עוד רבות.

בברכה,

חיים בריסק

התשובה התקבלה מהרב חיים בריסק,
יב באייר התשע
,
26 באפריל, 2010
לקריאה נוספת
27.04.2010

1. תודה רבה כבוד הרב (שמוליק)

שאלה זו הציקה לי הרבה זמן

והבנתי גם, שכמו שאפשר לספור את האיברים בצורה שונה, אפשר גם למנות את המצוות בצורה מסויימת
לא תבשל גדי בחלב אמו זה 1 או.. 3?

אולי מכאן ההשוואה
את שניהם אפשר לספור בדרכים שונות
תגובת הרב
לא, מצוות אי אפשר לספור בדרכים שונות. תמיד נצטרך להגיע ל-613 וביניהם 248 מצוות עשה ו-365 לא תעשה. ברם, באמת יש מחלוקת בין מוני המצוות אילו מצוות נחשבות למצווה אחת ואילו לכמה מצוות, אך המנין הסופי שווה. 

דווח על תגובה לא ראויה
27.04.2010

2. בכלל לא סיפור (תלמיד)

דווח על תגובה לא ראויה
28.04.2010

3. לאיזו כינה התכוונו חז (שגיא)

הכינים שמותר להרוג ע"פ השולחן ערוך והמשנה ברורה - אינם הכינים של ימינו? מדוע המשנה ברורה לא הגדיר מהי כינה
תגובת הרב
חז"ל, ראשונים, בית יוסף ועוד אמרו באופן מפורש - כינה שמתהווה מהזיעה הינה לבנה ופרעוש זה שחור וקופץ. לכן ברור לכל אחד שכינים שלנו אינן כינים של חז"ל ולכן אסור להרוג אותם בשבת. מה שאנחנו מכנים כינה ע"פ התיאור נקרא אצל חז"ל פרעוש. לכן הכל מוסבר. למעשה הגר"ע יוסף מזמן הוציא פסק האומר שאסור להרוג כינים בשבת. ברם, הגר"ע כתב שהטעם הוא שינוי טבעיים. בנוסף לכך, ניתן להעלות מסברא ע"פ התיאור של חז"ל שכינה היא לבנה ומתהוות מזיעה, שכינה היא למעשה ביצית הכינה ואותה אין בעיה להרוג, הרי אין איסור לשבור ביצת תרנגולת. ברם, לא הייתי מקל למעשה עד שיסכימו עמי גדולי הפוסקים.

דווח על תגובה לא ראויה
29.04.2010

4. פרעוש וכינה נוצרים מדומם לדעת חזל (שגיא)

שלום ,
דבריך טעונים ביאור ואיני מעוניין להיכנס לפלפול דקדקני מהו פרעוש ומהי כינה (הראשונים עצמם נחלקו מהו פרעוש בגלל אי התאמה בין שתי סוגיות בתלמוד ורמז לכך עקיבא איגר)
מה שחשוב שחז"ל טענו שפרעוש וכינה נוצרים כבריאה ספונטנית מדומם ללא פריה ורביה וזה שגוי כך כתבו תוספות שם ד"ה: שמא יהרוג – כתבו שיש שני סוגי כינים, כינה שחורה הקופצת, והיא נוצרת מן העפר, דכתיב "והך את עפר הארץ והיה לכינים", ויש סוג כינה שעל הראש והיא כינה רוחשת ואינה פרה ורבה אלא באה מזיעת אדם

מה שלא ברור לי בעמדת הרב הוא ההלוך ושוב ביחס לטעויות חז"ל.
מצד אחד הרב מקבל שחז"ל שגו במדעים ומאידך מנסה בכל כוחו ל"תרץ" מדוע אינם שוגים

בעיון מקונטרס 1 של דעת אמת ניכר שהם יודעים היטב על מה הם מדברים וטוב לנו - הדתיים - שנודה על האמת בפינו ולא שתוכר האמת מפי אחרים

שגיא
תגובת הרב
אינני מנסה לתרץ דעת חז"ל, אלא מנסה להסביר כמה נקודות והן: א. יש דברים שבהם חז"ל הסתמכו על מדע המעודכן לימיהם שאותו הם ידעו היטב ברמה הגבוה ביותר. ב. יש דברים שלא מסתדרים עם מדע בגלל שלמדע ולחז"ל מטרות שונות לחלוטין או הגדרות שונות לחלוטין. ואת זה אנשי דעת אמת לא מבינים. זה נשגב מבינתם העניה והמצומצמת. כן, כן מצומצמת, הרי להינעל רק על המדע בלי יכולת להבין שיש דברים מעבר לזה ויש קריטריונים נוספים להגדרות, מראה על צמצום אופקים ולא על דעת רחבה. ג. יש דברים שחז"ל אמרו ולא פירשו דיים וייתכן שאין כל סתירה בין דבריהם לבין מדע, אך אנו לא מבינים זאת מכיוון שאיננו שולטים דיו בעולם המושגים והגדרות שלהם. זה בדיוק מה שרציתי להסבר לגבי כינה לבנה שהיא ביצית. הרי ברפואה ידוע הדבר שלאדם בריא השומר על נקיון והיגיינה עם מערכת חיסונית חזקה אין כינים והוא לא נדבק בהם. עובדה שהכינים מופיעים בעיקר אצל ילדים המתלכלכים יותר, מזיעים יותר ורצים יותר שיש להם מערכת חיסונית חלשה יותר מאדם מבוגר, לכן שכיחות כינים אצלם גבוה הרבה יותר. אולי זו היא טענת החז"ל שהכינה מתהווה מזיעה ולא באופן נורמלי. כלומר היא נוצרת בעקבות בעיה בריאותית ולא כדרך של כל השרצים וחרקים וגם יש לה שניה מצבים - שחורה וקופצת, שזו כינה מבוגרת הפרה ורבה מעצמה ומצב של ביצית, שזו כינה לבנה שאינה פרה ורבה. נכון, כדי להבין את זה צריך קצת יותר פתיחות מחשבתית וידע מאשר יש לאנשי דעת אמת שהם מבחינת חמור נושא ספרים. כלומר יודעים לצטט, להביא מקורות, אך אין להם יד ורגל בניתוח, בהבנה עמוקה, בהשלכה מדבר אל דבר, בהשגת דבר מתוך דבר. הלכה ותורה לא מתמטיקה. יש בה צדדים לוגיים מתמטיים, אך זה לא מסתכם בזה - תורה מצריכה לב רחב, תבונה ומחשבה לפעמים לא שגרתית שלא נכנסת לגבולות של מחקר אקדמי יבש, אל תשכח מדובר בדבר רוחני עליון ולא במאמר של פרופ´ פלוני מאוניברסיטה פלונית. לפחות אנשים דתיים שקיבלו חינוך רוחני צריכים להבין את זה. 

דווח על תגובה לא ראויה
30.04.2010

5. מדע זה מדע (שגיא)

שלום לרב,
אני מחנך במוסדות דתיים ממלכתיים ואני מוצא בדבריך חוסר עקביות ובהירות שרק יזיקו לחינוך הדתי שלנו

חז"ל סברו שיש יצורים הנבראים באופן ספונטני מדומם לחי שלא בצורה של רביית זכר ונקבה וזו תפיסה של המדע העתיק שנמצא שגוי

כל ניסיון להתחיל לברר מהי כינה, זיעה וכיוצא באלה יוצר אצל התלמיד אי נוחות שתוביל אותו לפקפוק בדרך

צריך לומר ביושר - חז"ל אמרו מה שידעו וכדרך המדע להתפתח כבניין לבנה על גבי לבנה הם שגו וקבעו הלכות על בסיס הידע המצוי בתקופתם

אני רואה בדרך "פלפולך" סכנה לאנשים חושבים עם יושר אינטלקטואלי

שגיא
תגובת הרב
דבר אחד אני לא מבין, למה אתה לא מסוגל להבין שאינני טוען שבהכל חז"ל צדקו. העלתי שלוש טענות שונות ואדם חושב עם יושר אינטלקטואלי צריך להבין אותם ולמצוא הבדל ביניהם. ענין של כינה ומחלה העלתי כהשערה גרידא ולא כקביעה סופית. ניסיתי להסביר למה חז"ל התכוונו כאשר אמרו שהכינה מתהווה מזיעה והיא אינה כגמל (כדברי הגמרא) ולכן אין לה דין של דבר חי כתיקונו. הרי ההיתר להרוג או להרוג כינה נובע מיכולתה לפרות ולרבות ולא בגלל שהיא נולדה מדומם. אל תחשוב שאתם חכם מכולם. אתה חושב שאנשי מדע הקדום לא ידעו לערוך ניסויים ולהתבונן בטבע? הם ידעו, רק לא היו להם מכשירים מתאימים כדי למדוד הכל. לכן יש דברים שבהם הם שגו ויש דברים שאולי לא כ"כ או לא הצליחו להסביר כראוי תופעה חריגה. כלומר הם שמו אצבע על תופעה חריגה שהיא לא תואמת דין הפשוט, אך לא הצליחו לנסח את זה ע"פ המדע המודרני, אלא השתמשו בכלים של המדע שלהם. מה לא ברור בזה? אני מצפה ממחנך בחינוך דתי ליותר פתיחות מחשבתית, ליותר יצירתיות מחשבתית, ללב רחב המנסה להבין, ולקצת אמונת חכמים ולא לנוסחאות מתמטיות גרידא, כאשר הוא דן בדברי תורה וחז"ל. נראה לי שדווקא הסברים שלך המקובעים על הנקודה שחז"ל שגו בכל דבר הקשור למדע, בלי לנסות להבין שאולי היה רציונל אחר, השונה ממדע המודרני או בלתי תלוי במדע כלל, היו יסודות אחרים או הגדרות אחרות, מסוכנים מאד ויכולים להביא תלמיד לתפיסות כפירה מוחלטת בחז"ל או לחילופין לתפיסה שאפשר לבטל כל מצווה שאינה מתיישבת עם המדע המודרני בלי להבין שאולי יש רבדים נוספים, אולי יש עיקרון המנחה את הפסיקה ואין לא תלות כ"כ במדע, אע"פ שהנימוק לכאורה מדעי. ההבנה הזאת בדיוק מבדיל בין חמור נושא ספרים לבין תלמיד חכם ופוסק. למד מכאן שלא כל אחד שיש לו פרויקט השו"ת יכול לפסוק הלכה ולהגיד מה נכון ומה לא. לחמור נושא ספרים אין את העומק והרוחב, אין היכולת לנתח בצורה יסודית גדרי ההלכות, מושגי יסוד וכו´. כל טוב. 

דווח על תגובה לא ראויה
25.08.2011

6. דעת אמת (דורון)

מה שאני לא מבין מתגובתך זה למה אתה כל כך נגד האתר דעת אמת? אני מבין שאתה חושש מכך שהם כופרים ורק מנסים להראות שהם יודעים, אבל עובדה שבמקרה המדובר היה הגיון בדבריהם. אינני מעודד להכנס לאתר ועל כל מה שכתוב להגיד אמן. ברור שלא. אבל אדם עם לב ישר שמאמין בצדקת דרכו לא צריך לחשוש מאתרים שכאלה. להיפך, הוא צריך לעודד אותם. כל שאלה שהם מעלים מתוך דרך המחשבה השונה שלהם אמורה לחזק אותנו. אנחנו צריכים לקרוא את מה שהם אומרים ולדעת איך לענות... לא להם, לעצמנו.
תגובת הרב
אומר שני דברים:

א. מדובר באתר המבזה תלמידי חכמים, תורתינו הקדושה ולא מנהל דיון מתורבת, אלא הכל יוצא מתוך לעג וזלזול. לכן אין זה המקום לעלות ממנו שאלות שנענה לעצמינו. בשביל זה יש מקומות אחרים המנהלים דיון מכובד וענייני ולא מעלה שאלות של ילדים בכיתה א´ שלא למדו ולא שנו דבר וחצי דבר מדברי התורה, ש"ס ופוסקים. וזה מלבד האיסור שבקבלת, קריאת ושמיעת דברי ביזוי על התורה וחכמיה.

ב. "דע מה שתשיב לאפיקורס" ולימוד דברי כפירה וחכמות הפילוסופיות והתאולוגיות של הגויים, כדי לברר את השאלות ולדעת מה להשיב, עושים רק לאחר שממלאים את הדעת בש"ס ופוסקים ואיתנים באמונה, כדי לא להיסחב אחרי כל אמירה או קביעה שנראית סמכותית והגיונים ללא העמקה ובדיקה יסודית. רוב העם לא נמצא במדרגה זו, לכן את השאלות הקשות הוא צריך לברר עם אנשים או במקומות שיתנו גם שאלה וגם אפשרויות התשובה בצורה נכונה ומבוקרת.

אלו הסיבות העיקריות שאין להיכנס לאתר "דעת אמת".

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

הפגנה בניו יורק צילום: shutterstock

למרות העוצר - אלפים בהפגנות ברחבי ארה"ב, חיילים יועברו לוושינגטון

קרא עוד