שאל את הרב

טניס בשבת ועונשים

צוות ישיבת הר עציון 29/05/06 13:21 ב בסיון התשסו

שאלה

שלום

יש לי שתי שאלות:

1.האם מותר לשחק טניס בשבת ,אם לא אז למה?

2. יש בתורה עונשים שונים: כרת,חנק ,הריגה ועוד.

אני רוצה לדעת מהם כל העונשים ועל מה מגיע כל עונש,כדי שנדע ממה להיזהר.

תודה

תודה רבה מכל הלב.

תשובה

שלום רב,

1. מותר, בכמה הגבלות:
א. יש לשחק אך ורק על משטחים קשים – בטון או אספלט. משחק על משטח דשא או חול אסור (משנ"ב סי' שח ס"ק קנ"ח)
ב. יש לשחק אך ורק עם כדור טניס או כדור משחק אחר, אין לשחק עם כדור ניר או כדור מאולתר (עיין שמירת שבת כהלכתה פרק ט"ז)
ג. לענין ניגוב הזעה – אין לסחוט את השער. מותר לנגב אותו, אבל לא בכח. יש להזהר שלא לסחוט את המגבת לאחר הניגוב. אין לתלות את המגבת במקום מיוחד לייבוש (עיין שמירת שבת כהלכתה פרק י"ד).
ד. יש לשחק רק במקום בו יש עירוב (ברוב ערי הארץ יש עירוב עירוני אז זה בסדר).

ברם, מן הראוי שלא לשחק. אצטט את דברי בעל 'שמירת שבת כהלכתה' בתחילת פרק ט"ז:
"כל הדינים המובאים בפרק זה אמורים לגבי ילדים שמלטה מגיל בר מצוה (או בת מצוה). ואילו אחרי עברם גיל זה – ודאי רצוי שימנעו עצמם משחק בשבת וביו"ט, כי השבת, חמדת הימים, לעונג ניתנה, עונג רוחני מעין עולם הבא וכל המכבד מעשות בו דרכיו נותנים לו נחלה בלי מצרים".

2. בענין העונשים – מדובר בנושא רחב מאוד. אציין רק את הבסיס, הנושא הרחב עצמו מפורט במסכתות כריתות, סנהדרין ומכות וכן ברמב"ם בהלכות שגגות והלכות סנהדרין. מומלץ מאוד לעיין באנציקלופדיה התלמודית, בערכים "חייבי כריתות", "חייבי מיתות בידי שמים", "חייבי מיתות בי"ד", "חייבי מלקיות".

ראשית, ציוונו חכמים "הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה". בכל מצוה, עשה ולא תעשה, צריכים להזהר. נכון, מדובר במדרגה גבוהה מאוד, אבל אליה עלינו לשאוף. בכל מקרה, אין בתשובה זו כדי לומר ממה יש להזהר וממה לא.

כרת וחטאת: אדם שעבר על אחת משלשים ושש כריתות שבתורה (מספר זה נתון במחלוקת ראשונים, המשנה בתחילת כריתות מונה 36) במזיד אולם לא ניתן להרגו במיתת בי"ד (אם נתחייב גם בכזו) מתחייב כרת. אם חטא בשוגג הוא מתחייב בחטאת.

שלשים ושש כריתות בתורה: 1) הבא על האם 2) ועל אשת האב 3) ועל הכלה 4) הבא על הזכור 5) ועל הבהמה 6) והאשה המביאה את הבהמה עליה 7) הבא על אשה ובתה 8) ועל אשת איש9) הבא על אחותו 10) ועל אחות אביו 11) ועל אחות אמו 12) ועל אחות אשתו 13) ועל אשת אחיו 14) ועל אשת אחי אביו 15) ועל הנדה 16) המגדף 17) והעובד ע"ז 18) והנותן מזרעו למולך 19) ובעל אוב 20) המחלל את השבת 21) וטמא שאכל את הקדש 22) והבא למקדש טמא 23) האוכל חלב 24) ודם 25) נותר 26) פגול 27-28) השוחט והמעלה בחוץ 29) האוכל חמץ בפסח 30-31) והאוכל והעושה מלאכה ביום הכפורים 32) המפטם את השמן 33) והמפטם את הקטורת 34) והסך בשמן המשחה 35) הפסח 36) והמילה במצות עשה: (משנה מסכת כריתות פרק א)

מתוך 36 אלה יוצאי דופן הם פסח, מילה ומגדף, שכאשר עבר עליהם אדם בשוגג הוא אינו מתחייב חטאת.

מיתות בי"ד: יש ארבע כאלה – סקילה, שרפה, הרג וחנק.
סקילה
אלו הן הנסקלין: 1) הבא על האם 2) ועל אשת האב 3) ועל הכלה 4) ועל הזכור 5) ועל הבהמה 6) והאשה המביאה את הבהמה 7) והמגדף 8) והעובד ע"ז 9) והנותן מזרעו למולך 10) ובעל אוב וידעוני 12) והמחלל את השבת 13) והמקלל אביו ואמו 14) והבא על נערה המאורסה 15) והמסית והמדיח 16) והמכשף 17) ובן סורר ומורה (משנה מסכת סנהדרין פרק ז)

שריפה
ואלו הן הנשרפין: 1) הבא על אשה ובתה 2) ובת כהן שזנתה. יש בכלל אשה ובתה בתו ובת בתו ובת בנו ובת אשתו ובת בתה ובת בנה חמותו ואם חמותו ואם חמיו (משנה מסכת סנהדרין פרק ט)
"יש בכלל..." וכו' מתיחס ל"בא על אשה ובתה".
הרג (סייף)
ואלו הן הנהרגים: 1) הרוצח 2) ואנשי עיר הנדחת (שם)

חנק
אלו הן הנחנקין: 1) המכה אביו ואמו 2) וגונב נפש מישראל 3) וזקן ממרא על פי בית דין 4) ונביא השקר 5) והמתנבא בשם עבודת כוכבים 6) והבא על אשת איש 7) וזוממי בת כהן 8) ובועלה (משנה מסכת סנהדרין פרק י)

יש לשים לב – חלק מעברות אלה מפורטות גם בכרת. כאשר יש עדים והתראה מתחייבים בהם במיתת בי"ד, וכאשר אין עדים והתראה מתחייבים בהם כרת. בכל מקרה, מדובר רק אם עבר עליהם במזיד. עבר עליהם בשוגג – בחלקם מתחייב חטאת (כמפורט לעיל בכרת) ובחלקם פטור.

שאר לא תעשה שבתורה, להוציא כמה סייגים, אם עבר עליהם במזיד מתחייב מלקות. לגבי מצוות עשה – אין עונש על ביטול מצות עשה (מלבד ביטול פסח ומילה שעונשם בכרת).
אלה המקורות הבסיסיים בלבד. בגמרא ובראשונים ישנם דיונים נרחבים על נושאים אלה.

שוב, יש לזכור כי עלינו להקפיד על כל המצוות, בין קלות ובין חמורות, ולא לברור לנו מצוות להקפדה ע"פ העונשים שלהן.

בברכה, אריאל, צוות ישיבת הר-עציון.

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר