טהרת נידה כשחיים יחד ללא קידושין

הנני גרושה וכך גם בן זוגי. אנו חיים יחד ולאחרונה התבקשתי על ידו לשמור נידה. שאלתי היא האם גרושה יכולה לטבול במקווה?? האם יש טעם בשמירת נידה אם איננו נשואים??

לתשובתך בהקדם אודה.

תוכן התשובה:

בס"ד
שלום רב,
חיי אישות ללא קידושין אסורים לפי ההלכה, לכן החיים המשותפים שלכם הם בניגוד להלכה.
קשר זוגי של איש עם אישה נידה שלא טבלה במקווה הוא איסור חמור מאוד. לכן אפשר להבין את בן זוגך שנרתע מלעבור על איסור נידה.
עם זאת התחושה הטבעית שלך גם היא נכונה: איך אפשר מצד אחד (בהלכות נידה) לרצות להיות בסדר עם אלוקים, מצד שני (בהלכות קידושין) להמרות את מצוותיו.
יש הגיון ברצון של בן הזוג שלך שתשמרי נידה. אבל אין הגיון בכך שהוא מעוניין להמשיך אתך קשר מבלי שהוא מקדש אותך – כל יום שהוא חי יחד אתך (גם אם תשמרי נידה) הוא עובר איסור הלכתי.
הדבר דומה למי שמקפיד על אוכל כשר אבל מזלזל בנטילת ידיים ובכל הברכות של האכילה.
אנחנו מתפלאים ושואלים אותו: אתה מאמין או לא מאמין? יש לך או אין לך יראת שמים?

דווקא מתוך הכרת הרצון הזה של גברים לחיות ב- "טהרה" עם אישה אבל ללא נישואין, דבר שהוא אסור לפי ההלכה, גזרו חכמים איסור על אישה שאינה נשואה לטבול במקווה כדי להטהר מנידתה.
חכמים קבעו שלא יהיו "חצי" נישואין: או נישואין של קידושין וטהרה, ואם לא קידושין אז גם לא תהיה טהרה.

מתוך הכרות שלי עם עולמם של גרושים וגרושות אני יודע שהם לעיתים באים לאחר זכרונות מרים וצלקות קשות מחיי הנישואין הקודמים שלהם. לכן הם מתקשים מאוד לתת אמון בעצמם ובבן הזוג החדש, ולהקים שוב משפחה אמיתית בחופה וקידושין כדת משה וישראל.
אבל דווקא הנאמנות הטבעית של בן זוגך לתורה והצורך הפנימי שלו לחיות עם בת זוג בטהרה, יכולים להיות נקודת מוצא להמשך התקדמות, ושאיפה לבנין של זוגיות שלמה, אמיתית ומלאה ביניכם. לכן אני מציע לך להראות לו את התשובה שלי. לכל הפחות לדון אתו על הדברים ברוח הזאת, לראות ברצון שלו לשמור נידה בסיס לבנין אמיתי ושלם של הקשר שלכם.
תמסדו את הקשר בחופה וקידושין, תחיו חיים מלאים, כשרים וטהורים, כדת משה וישראל.

התשובה התקבלה מהרב גלעד שטראוס, ר"מ באולפנת כפר פינס
ה באב התשסט
,
26 ביולי, 2009
לקריאה נוספת
29.07.2009

1. ..... ()

דווח על תגובה לא ראויה
29.07.2009

2. מאידך (אפס שתיים)

אם עדיין קשה לך הרעיון של נישואין ואת זקוקוה לזמן, לכי למקווה כמו כל אשה נשואה. מעולם לא ישאלו אותך הבלניות אם את נשואה או לא. עדיין עדיף שלא לעבור על איסורי נידה.
תגובת הרב
להערים תמיד אפשר. אבל כאשר מדובר בשמירת הלכה וקיום מצוות צריך לבחון זאת באמת.
שמירת הלכה וקיום מצוות אינה פרקטיקה של בריאות וגם לא של הצלחה כלכלית. קיום הלכה ושמירת מצוות היא פרקטיקה דתית – היא מכוונת לעשות את רצון ד´. אני לא מקיים מצוות כדי להיות בריא ולא כדי להיות עשיר, אני מקיים מצוות כדי למצוא חן בעיני ד´ (קצת פחות או קצת יותר – צדיק...).

במקרה הנדון:
מצד אחד רצון ד´ הוא שאיש לא ישכב עם אישה נידה (האיסור הוא על האיש – זו עברה שלו, לא שלה).
מצד שני רצון ד´ שחיי אישות יהיו אך ורק בחופה וקידושין – הקשר הזוגי אינו בא לפורקן יצרי אלא לבנות בית בישראל. היצרים צריכים לשמש כוח מדביק של קשר בריא ובונה ולא כוח שמשחיתים אותו כדי לספק תאווה בלבד.
חכמים הבינו שאם יתירו לנשים פנויות לטבול ולהטהר מנידתן, יהיו גברים שינצלו זאת לרעה וילחצו על בנות זוגם לעשות כך, כדי שהם, הגברים, לא יצטרכו להכנס למחויבות של נישואים כלפי האישה. לכן חכמים גזרו שפנויות לא יטבלו.
גם השואלת – אם היא רוצה לנהוג על פי ההלכה היא צריכה לומר לבן זוגה שאם הוא רוצה חיים כשרים, עליו לשאת אותה – אלו, ואלו בלבד חיים כשרים. כל דרך אחרת היא פסולה, מכוערת וגם פוגעת באישה – בת זוגו. הדרישה לטבול מבלי להתחתן היא כמובן זלזול ופגיעה בהלכה ובקיום רצון ד´.

הבהרה נוספת אפשר למצוא בקישור
http://www.ynr.org.il/moked/question.asp?Question_ID=11522

דווח על תגובה לא ראויה
31.07.2009

3. איסור נידה אינו רק לגבר! (שמואל)

גם אשה נידה עוברת איסור כרת בחיי אישות עם גבר! האיסור החמור יותר הוא חיי אישות ללא שמירת טהרה. אין עדיפות לחיי אישות באיסור כרת על חיי אישות ללא טבילה וללא נישואין. (כמובן שחיי אישות ללא נישואין אינם מותרים, גם בטבילה.)
תגובת הרב
טעות נפלה בידי כשאמרתי שהאיסור הוא שלו ולא שלה. בבדיקה נוספת, מצאתי שהאיסור הוא של שניהם.
גם התורה בפרשת קדושים אומרת: "ואיש אשר ישכב את אשה דוה וגלה את ערותה את מקרה הערה והיא גלתה את מקור דמיה ונכרתו שניהם מקרב עמם" - כתוב: "ונכרתו שניהם".
גם המשנה במסכת כריתות קובעת: "...נדה שיש בה שתי אזהרות שהוא מוזהר על הנדה והנדה מוזהרת עליו" אם כך האישה שותפה באחריות מלאה למעשה שנעשה, עליה להשתדל לתקן את הדברים בכך שתדרוש חיים מתוקנים בחופה וקידושין ובטהרת המשפחה.


דווח על תגובה לא ראויה
31.07.2009

4. לא מבין (עמנואל)

אדם "דתי" מוגדר כנסיון כנה לקיים תורה ומצוות. האם יש אחד שמצליח לקיים את כל המצוות?
תגובת הרב
בס"ד
אתה צודק אנחנו לא מושלמים, אנחנו חוטאים.
אבל אי אפשר לנסות לחיות בחטא ולחשוב שאפשר עדיין להיות צדיק גם בתוך החטא הזה: מי שאוכל חזיר לפחות שלא ירוץ לנטול ידיים ולא יברך אח"כ ברכת המזון...

דווח על תגובה לא ראויה
04.08.2009

5. תשובה ללא תשובה (אבי)

הרב בחר להתעלם מעיקר השאלה ומאידך ענה על שאלה אחרת דהיינו, שחיי אישות בזמן נידה זה דבר אסור..וכי השואלת לא יודעת את זאת.?? גם מדברי הרב נלמד שגדר תקנו חכמים לנשים גרושות ו/או אלמנות כדי שלא ימעט ו/או יקל כבודן בעיני הגברים.(סתירה בגוף התשובה) שהרי זה פשוט, אם בכל זאת החליטו בני הזוג לחיות יחד ללא נישואין(פילגש וכו,,) אזי עדיף שתלך לטבול ולא ההיפך..!! וכי הרב חושב שעכשיו בעקבות תשובתו ייפרדו בני הזוג ולא ימשיכו להיות יחד ?? ודאי שלא. נראה לי שבמקום למצוא פיתרון מתקן,הופכת תשובתו של הרב מקלקלת ומתחמקת..בזמן שאנו נמצאים היום תשובה פרקטית היא התשובה הנכונה ונכון לומר שגם צריך להיות אמיץ כדי לומר אותה
תגובת הרב
יש תשובה ברורה. אלא שאתה מסרב לקבל אותה. התשובה היא שאין כל היתר לאישה במצב זה ללכת למקוה.

רוב בני הזוג לא "מחליטים לחיות יחד" ללא נישואים. לצערי אתה לא מודע לעוצמת הלחצים שהנשים נתונות להם. יש נשים רבות שרוצות להתחתן אבל בן הזוג מסרב. זו זכותו, אבל שידע שהוא לא יכול גם לסרב להתחתן וגם להיות צדיק ששולח את זוגתו למקוה.

דווח על תגובה לא ראויה
17.08.2009

6. שאלה (נונה)

האם זה בסדר שבחורה תלך למקווה ללא קשר לנישואים?כלומר היא לא מתחתנת אבל פשוט ללכת למקווה לטבול.. אפשר?
תגובת הרב
יש גזרה של חכמים שאוסרים על מי שאינה נשואה (רווקה, גרושה, אלמנה) לטבול במקווה כדי להטהר מנידתה. חכמים קובעים בכך את ההסתיגות המוחלטת שלהם ממצב של קשר אישות בין איש ואישה ללא נישואין.
קשר אישות הוא חלק מחיי זוגיות ולא יכול להיות משהו נפרד. היהדות רואה את הזוגיות כדבר שלם שיש בו מרכיב רוחני - רגשי גבוהה, שנקרא אהבה, והוא דורש מחוייבות ואחריות הדדית לשמירת הקשר, לכן צריך להנשא. יש מרכיב גופני משלים שנקרא אישות שהוא היסוד הארצי לאהבה. אין מקום לקיים רק את הקשר הגופני בלי הקשר הרוחני, ובלי מחוייבות ואחריות.

דווח על תגובה לא ראויה
15.08.2012

7. ללא נושא (שלמה)

ובכל זאת, הלא ניתן לטבול בים? ובכך לעבור רק על דברי חכמים...
תגובת הרב
אנחנו מאמינים שבאופן עקרוני אין פער בין חובת דרבנן (=מי שלא נשואה לא תטבול) ומצוות התורה (= איסור נידה).
כאשר חכמים תקנו את תקנותיהם הם הכירו היטב את מצוות התורה וידעו גם כיצד אפשר יהיה להתחכם בדרך שאת מציעה.

קיום ההלכה לא בא לספק צרכים אישיים אל לבטא הליכה בדרך ד´.
זוג שרוצה לשמור נידה מבלי להנשא, צריך לשאול עצמו: מהו רצון ד´ בענינם?
כאן קובעת ההלכה: רצון ד´ איננו שזוג לא נשוי ישמור נידה אלא שזוג כזה יתחתן.

דווח על תגובה לא ראויה
31.07.2013

8. זה פשוט לא נכון! (אברהם)

עם כל הכבוד, התשובה פשוט לא נכונה. בוודאי שעדיף לשמור נידה מאשר לא לשמור. האסור על חיי אשות ללא קידושין הוא הרבה פחות חמור, אם בכלל. ובהלכה יש מושג של פילגש, חיי אישות ללא קידושין, שזה מותר על פי שולחן ערוך! מדוע איך מזכיר את זה כלל?
תגובת הרב
זו ההלכה הפסוקה. אכן יש לך הערות יפות אבל השיקולים ההלכתיים מדגישים ערכים אחרים שעקרם שמירת הצניעות. לכן חכמים גזרו ואסרו כל טבילה של אישה שאינה נשואה.

דווח על תגובה לא ראויה
30.11.2019

9. תשובה לא מספקת (גרושה)

אנחנו חיים בעולם הזה. לא בעולם הבא.
ובעולם הזה מה לעשות עד שנתחתן יקח זמן וזה לא תלוי בנו. לרוב הגברים חוששים. אז מה נעשה?
בגלל שהתגרשנו. נגזר עלינו לא לקיים יחסים. ואם אנחנו אוהבים. זה בכלל לא אפשרי לאסור דבר כזה זאת גזירה שאי אפשר לעמוד בה.
נו. מה חושבים שאישה גרושהלא מהעדה החרדית תגיד. יאללה חביבי בוא נתחתן???? ממש. הוא יברח כל גרוש יברח. אם הוא שפוי.
אחרי שנכוות פעם אחת צריך המון המון סבלנות מצד האישה כדי להגיע לחופה. הרב מנותק מהמציאות
תגובת הרב:
נכון שדרישות ההלכה קשות לעתים אבל זו לא גזרה שאי אפשר לעמוד בה. יש הרבה יהודים טובים שמקבלים באהבה את דרישות ההלכה, מתוך מה שהם מגלים גבורה רבה לעמוד בדרישות אלו, הם שמחים ומאושרים בחייהם.

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

הרב אריאל. צילום: פלאש 90. אורן נחשון

המדינה דורשת מבג"ץ: דחה את העתירה נגד הענקת פרס ישראל לרב אריאל

קרא עוד