שאל את הרב

הימורים

הרב רונן לוביץ 20/09/06 17:30 כז באלול התשסו

שאלה

דבר ראשון - ברכות שנה טובה לך ולמשפחתך שלוחים מקראקס ונצואלה.

השאלה היא על הימורים בכסף שנעשים לא לצורך רווח, אלא לשם הנאה גרידא ועניין. האם אסור? אנשים אלה כשרים לעשות??

תשובה

לרב איתן ולמשפחתו
ברכות שנה טובה בצירוף התנצלות מעומק הלב על האיחור הרב בתשובה.

שני טעמים הובאו בגמרא לאיסור המשחק בקוביה ןלפסילת המשחק לעדות: א. שאין לו אומנות אחרת, והסברה בזה שכיוון שאינו עוסק ביישובו של עולם אינו יודע להעריך רווח והפסד כספיים. ב. משום גזל, שכן אין המפסיד גומר בדעתו להקנות את מה שהפסיד. ישנם דיונים ארוכים בפוסקים בשאלה מה הטעם העיקרי, ותוכל לעיין בתשובת הגר"ע יוסף בשו"ת יביע אומר חלק ז - חו"מ סימן ו, הדן בדברים בפירוט בתשובתו בענין רכישת כרטיסי פייס (ואציין שהגר"א שפירא חלק עליו והתיר, ראה תחומין ה').

אזכיר בקצרה ששיטת הרמב"ם לאסור משום גזל, ושיטת התוס' לפסול רק באין להם אומנות אחרת, ומחלוקת זו עומדת ביסוד מחלקותם של ר"י קארו והרמ"א. בשו"ע (חו"מ סי' שע ס"ג) כתב: "יש מי שאומר שהמשחק בקוביא עם עכו"ם אין בו משום גזל, אבל יש בו איסור משום שעוסק בדברים בטלים, שאין ראוי לאדם שיעסוק כל ימיו אלא בדברי חכמה ויישובו של עולם. וחלקו עליו לומר שאינו פסול אא"כ אין לו אומנות אחרת" (וראה עוד בחו"מ סי' לד סט"ז). והרמ"א בהגה (סי' שע ס"ג) כתב, והמנהג כסברא אחרונה לשחוק בקוביא, ואין פסול אלא מי שאין לו אומנות אלא הוא.

מסקנתי לעניין שאלתך שניתן להתיר ואינם פסולים לעדות, בפרט אם מדובר באשכנזים, אולם אם מדובר בספרדים שצריכים ללכת בשיטת המחבר בשו"ע, יש להחמיר.

ואסיים בתקווה שההישארות בוונצואלה של הוגו צ'אווס איננה הימור מסוכן מדי...

בברכה להצלחה בכל,
רונן לוביץ

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר