סגור

אתר אנטי ציוני דתי

נתקלתי באתר http://www.yoel-ab.com

זה אתר שנועד להסביר את ההשקפה הדתית לאומית ציונית - להראות שהיא לא נכונה.

ורציתי לדעת כיצד להתייחס אל התוכן המובא בו.

בעל האתר מביא מקורות רבים לדבריו.

ומה הרב חושב על כך.

תודה רבה.

תוכן התשובה:

שלום לך,

עיינתי באתר הנ"ל. האתר מלא שטויות והבלים. הביקורת שלו על הציונות הדתית היא לא עניינית ולא רצינית.
עד כמה אפשר להתעלם מיד ה´ אשר גאלה את עם ישראל מהגלות הממארת והביאה אותם חזרה לארצם?
עד כמה אפשר להתעלם מהסימן המובהק שנתנו חז"ל לקץ המגולה, שארץ ישראל חוזרת לתת פירותיה?

לגבי כמה נקודות עקרוניות שראיתי באתר בחטף:
הרב קוק היה נערץ ע"י כל גדולי התורה מן העולם ה"חרדי" בזמנו. אני חוזר שוב: כל גדולי התורה.
יש אין סוף ראיות לזה.
אלא מה, "שועלים קטנים מחבלים כרמים". כל מיני תלמידים שלא שימשו כל צרכם או עסקנים פוליטיים החליטו לעצה את דעת הקהל בעולם החרדי (או בלשונם החלקלקה: דעת תורה) נגד הרב קוק וע"י כך לגרוף רווח פוליטי על גב הציונות הדתית.
כך צונזרו מהעולם החרדי כל מיני מקורות שלא התאימו להשקפת העולם שלהם.
תשובות של הגאון ר´ שלמה זלמן אוירבך בענייני שמיטה, בהם הוא תומך בהיתר המכירה בעקבות הרב קוק אשר אליו הוא מתייחס במילות הערצה - צונזרו מהספר בהוצאתו המחודשת!!!
ספר שלם של הגאון ר´ אליעזר וולדינברג על המדינה בהלכה, בו הוא מצטט את הרב קוק פעמים מספר - הפך לנדיר ביותר עקב התנגדות צאצאי המחבר להוצאת הספר. אוי לו לסבא שנכדיו מצנזרים את תורתו!!!
וזה בדיוק מה שעשו שם לספר של הרב יששכר שלמה טייכטל. כל הקורא את הספר לא יכול שלא להתרשם מן המהפך הנפשי שעושה המחבר, ומחשבון הנפש הנוקב שהוא עורך. אף כאן, צאצאיו החליטו שטעה, ויש ליישר אותו עם הקו המחששתי שלהם, אשר ממנו הוא התפקח. אלא שלא החציפו עד כדי למנוע את הוצאת ספרו, והסתפקו במכתב פתיחה ההופף את תוכן הספר על פניו.
תופעות כאלו ישנן למכביר. לדוגמא: יצא עכשיו ספר חדש על הגאון האדר"ת בהוצ´ חרדית. הנ"ל היה חותנו של הרב קוק, קשור אליו בעבותות של אהבה ותורה. בכל הספר - אף מילה על הרב קוק.
ראה ראיתי הוצאה של החתם סופר על הש"ס בה השמיטו פסקה שממנה עולה שעבודת הקרקע בא"י היא מצווה כהנחת תפילין.
תופעות עגומות אלה די בהם.
די בהם כדי להראות עד כמה המאבק נגד השקפת מרן הראי"ה ותורתו איננו מאבק רציני, אלא מאבק פוליטי של תלמידי חכמים קטנים. גדולי הדור לא התבטאו כמוהם על הראי"ה מעולם, ואף התנגדו להתבטאויות כאלו.
צר לי, רק בור יכול להתרשם מאתר כזה ולהבהל ממנו. מי שלמד תורה בצורה ישרה ולא מעוותת, מי שנגיע לו בתורתו של מרן הראי"ה, או מגחך קלות למקרא התכנים באתר, או שיוצא משלוותו למראה העליבות הכאילו תורנית אליה אפשר להגיע.
אבל לצערי, התרגלנו אליה.

אל תתרגש. באמת אין ממה.
תמשיך ללמוד תורה בגדלות וביושר, ועוד שנה-שנתיים של לימוד, שתיכנס שוב לאתר ההוא, תתפרץ בצחוק רועם איך אתר שכזה גרם לך לאיזשהו ערעור בבטחון גאולת ישראל.
אינני אומר שלא צריך לבחון את דרכנו ולבקר אותה, או שכל האמת כולה אצלנו. אלא שהביקרות העצמית וחשבון הנפש צריכים להעשות ברצינות ובעומק. שתי תכונות שהאתר ההוא לא נתברך בהן.

חילך לאורייתא.

"כי בחר ה´ בציון" (איך לא צנזרו את זה עדיין...)

ידידיה

התשובה התקבלה מצוות ישיבת פתח תקוה,
כב בסיון התשסז
,
08 ביוני, 2007
לקריאה נוספת
11.06.2007

1. ידידיה. ()

דווח על תגובה לא ראויה
11.06.2007

2. זה אתר של סאטמר (הלל)

דווח על תגובה לא ראויה
11.06.2007

3. אשרייך ידידיה... (לווי..)

דווח על תגובה לא ראויה
14.06.2007

4. שאלה לא כ (רחל)

שלמדתי את הרב קוק בעניין היתר מכירה היה נראה לי בלי לזלזל חלילה ברב קוק, שבשביל א"י מותר להוציא היתרים בדברים שנאה לי לא הגיוניים.
לדוגמא: היתר מכירה, עד שעמ"י עלה לארצו אז אפשר לצפות ממנו לנצל את ההזדמנות ולקיים מיצוות שמיטה, לא באנו לארץ רק בשביל לחיות פה כמפלט/יישוב הארץ, וזה נראה לי מיותר.
שוב, בלי ח"ו לזלזל בדעת הרב קוק זצ"ל.
תודה, אשמח לתשובה.
תגובת הרב
אשית, טענות להיתר המכירה אין להפנות לרב קוק, אלא לגדולי הדור שקדמו לו. בניגוד למה שנוטים לחשוב, הרב קוק לא המציא את היתר המכירה, ואף לא הורה לראשונה על השימוש שלו בארץ.
כאשר הרב קוק הגיע לארץ ישראל היתר המכירה כבר נקבע על ידי גדולי הדור ההוא. הרב קוק החליט להמשיך את השימוש בו.
שנית, אם ההיתר נראה לך לא הגיוני, כנראה שאינך בקי בהלכות שמיטה. גדולי דורנו, הרב עובדיה יוסף יבדל"א והרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל סמכו עליו ללא כל פקפוק והיסוס (כנראה שגם בנושא זה יש למתנגדים להיתר המכירה אינטרס להציג כאילו הרב קוק המציא את ההיתר והוא זה שתמך בו, כך קל הרבה יותר להילחם בו).
לעצם ענין היתר המכירה, מצוות שמיטה כיום היא מדרבנן, וההיתר מעוגן היטב בהלכה ובצרכי המציאות על ידי גדולי עולם.
אתה מוזמן להמשיך ולהעמיק בענין בעיון רב.

דווח על תגובה לא ראויה
22.07.2007

5. עוד פעם אפולוגטיקה? (יעקב)

דווח על תגובה לא ראויה
31.08.2007

6. ליעקב קודמי, (יעקב ג.)

דווח על תגובה לא ראויה
05.10.2007

7. תשובה חזקה (אורי)

דווח על תגובה לא ראויה
14.06.2008

8. ויואל משה.... ()

דווח על תגובה לא ראויה
17.07.2008

9. הרב (עמית)

דווח על תגובה לא ראויה
29.10.2008

10. הערה צדדית: (למאי נ"מ?)

כתבת שהגרשז"א סמך על היתר מכירה בלי שום פיקפוק, - זה לא מדוייק.
יתכן שהוא סמך על ההיתר (כ"מ בשו"ת מנחת שלמה ח"א סי´ מד, עמ´ רל-רלא), אך בודאי לא עשה זאת ´בלי שום פיקפוק´ (ור´ מש"כ ב: http://www.yeshiva.org.il/midrash/doc/doc73/kumi25-benmeir.doc בשם הגר"י אריאל שליט"א).
וע"ע בספר השביעית כמצוותה.

הערה נוספת: צאצאי הגרש"ז לא צנזרו אותו. זה שקר גמור. בכל הספרים שראו אור אחר פטירתו מצויים אותם ההייחסויות להיתר מכירה.
תגובת הרב
לא נכתב שהרב אוירבך סמך על ההיתר "בלי שום פקפוק".
כמו כן, היכן מופיעה ההתייחסות של הרב אוירבך להיתר המכירה בהוצאה המחודשת?

דווח על תגובה לא ראויה
09.12.2008

11. כל הכבוד! תשובה מקסימה! ()

דווח על תגובה לא ראויה
08.07.2009

12. משוגע ושתיות (משה)

דווח על תגובה לא ראויה
30.07.2009

13. משהו שהתעורר (משהו)

דווח על תגובה לא ראויה
07.11.2009

14. תמיכה והסתייגות -קראו!!!!!! (בחור ישיבה)

למרות היותי מסכים כי המדינה והציונות היא שורש הרע והכפירה, והחינוך הדת"ל ודרכו הוא עבודה בשיתוף ממש.

עם כל זה, אני מסכים ממש כי האתר "אזמרך בלאומים" כולו שטות ומלא הבלים ואני אומר זאת מתוך בירור אמיתי בעניין.

כמו-כן יש לעשות הפרדה בין הרב קוק זי"ע לבין הציונות הטמאה וכו´.
כי הרב קוק זצ"ל היה קודש קודשים פאר ישראל והדרו וכל דבריו אש קודש מלהטת ושכינה מדברת מגרונו ממש.

רק שכחו כי מעולם לא ראה בהקמת המדינה.
תגובת הרב
אך מסתייג של הרב קוק עצמו מהציונות...

דווח על תגובה לא ראויה
28.12.2009

15. רבותי! ההיסטוריה חוזרת! ()

דווח על תגובה לא ראויה
08.04.2010

16. ר´ בפורום הישיבות (למאי נ"מ?)

דווח על תגובה לא ראויה
16.07.2010

17. אהבתי את תשובת המשיב (ליאת)

דווח על תגובה לא ראויה
23.09.2012

18. למרות שעברו כמה שנים (חדש)

דווח על תגובה לא ראויה
15.02.2013

19. הרב מלמד והרב שרקי אומרים על המחבר שהוא שקרן ()

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

חברי ימינה צילום: כיפה

"בכל מקרה נישאר עם סמוטריץ'"

קרא עוד