שאל את הרב

איסור נגיעה

הרב עוזיאל אליהו 31/01/05 00:38 כא בשבט התשסה

שאלה

שלום לכבוד הרב.

רציתי לדעת האם איסור נגיעה הוא מדרבנן או מדאוריתא, ומה חומרת איסור זה.

שמעתי שעונש על זה הוא כרת מכיון שזה נחשב לגילוי עריות.

האם זו הלכה או חומרה?

תודה גדולה! מיכל.

תשובה

ב"הברכה ושלום.


הוא פסוק מפורש בתורה "ואל אשה בנידת טומאת לא תקרב ...." ופרשו רבותינו לא ליקרב באיסור נידה ובקירבה לעריות חוץ מאיסור נידה.לדעת הרמב"ם זה איסור חמור מדאורייתא.
עייני ב:
https://www.kipa.co.il/ask/show.asp?id=20989

ראי מה ניפסק בהלכה לגבי נגיעה של איש באשתו (ק"ו לא באשתו)
שולחן ערוך יורה דעה סימן קצה

סעיף ב
לא יגע בה אפילו באצבע קטנה, ולא יושיט מידו לידה שום דבר ולא יקבלנו מידה, שמא יגע בבשרה. (וכן על ידי זריקה מידו לידה או להיפך, אסור). (ב"י ס"ס קנ"ד והגהות ש"ד בשם המהר"ם).

ובמקום אחר בשו"ע נפסקה הלכה כללית לגבי הגבולות בין גברים לנשים ללא קשר לאיסור נידה.

שולחן ערוך אבן העזר סימן כא סעיף א

צריך אדם להתרחק מהנשים מאד מאד. ואסור לקרוץ בידיו או ברגליו ולרמוז בעיניו לאחד מהעריות. ואסור לשחוק עמה, להקל ראשו כנגדה או להביט ביופיה. ואפילו להריח בבשמים שעליה אסור. ואסור להסתכל בנשים שעומדות על הכביסה. ואסור להסתכל בבגדי צבעונים של אשה שהוא מכירה, אפי´ אינם עליה, שמא יבא להרהר בה. פגע אשה בשוק, אסור להלך אחריה, אלא רץ ומסלקה לצדדין או לאחריו. ולא יעבור בפתח אשה זונה, אפילו ברחוק ארבע אמות. והמסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה ונתכוין ליהנות ממנה, כאלו נסתכל בבית התורף (פי´ ערוה) שלה. ואסור לשמוע קול ערוה או לראות שערה. והמתכוין לאחד מאלו הדברים, מכין אותו מכת מרדות. ואלו הדברים אסורים גם בחייבי לאוין.

וראי מה נאמר לגבי איסור ראיה והרהור עבירה שזה אפילו בלי שום נגיעה ולא קשור לאיסור נידה.

משנה ברורה סימן עה ס"ק ז

פחות מטפח - ואם השוק מגולה י"א דאפילו באשתו ופחות מטפח אסור לקרות נגדה שהוא מקום הרהור יותר משאר איברים. וכ"ז לא איירי אלא לענין איסור ק"ש דהאיסור הוא להרבה פוסקים לקרות נגד המגולה אפילו בלא מכוין לאיסתכולי אבל לענין איסור הסתכלות לכו"ע המסתכל באשה אפילו באצבע קטנה כיון שמסתכל בה להנות עובר בלאו דלא תתורו אחרי עיניכם ואמרו שאפילו יש בידו תורה ומע"ט לא ינקה מדינה של גיהנם וראיה בעלמא לפי תומו בלא נהנה שרי אם לא מצד המוסר ובספר מנחת שמואל הוכיח דאדם חשוב יש לו ליזהר בכל גווני. וכתב הפמ"ג דבמקומות שדרך להיות מכוסה כגון זרועותיה וכה"ג שאר מקומות הגוף אף ראיה בעלמא אסור

וכתבו הפוסקים דבתולות דידן בכלל נידות הם משיגיעו לזמן ווסת ובכלל עריות הם.
וכדאי לך לעיין בחוברת "מגע הקסם" שמסכמת את הנושא הזה לאורכו ולרוחבו ולעומקו.
ועייני נא בתשובתי "זה לא אנושי לא לגעת!" ב:
https://www.kipa.co.il/ask/show.asp?id=49404
"רוצה לגעת בבן" ב:
https://www.kipa.co.il/ask/show.asp?id=17693
בהצלחה,
עוזיאל

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר