אביזרי בנות

התאימו בין האביזרים השונים בהגיון על-מנת להתקדם