כדור שמח

עזרו לכדור השמח לסוף מטבעות, חיוכים וחיים. היזהרו ממכושלים