קפוץ החוצה

בעזרת העכבר עזרו לתולעת לצאת בשלום מהמסלולים והמבוכים.