באולינג

באולינג מאתגר, הפילו כמה שיותר מבקבוקי הבאולינג בעזרת הכדור.