שובר לבנים

פוצצו את הלבנים שעל המסך ושמרו על הכדור שלא יפול. השתמשו בחצים.