שדה התעופה

תעבדו במגדל הפיקוח והנחיתו מטוסים, מלאו את הדלק, תקנו אותם אם צריך וכדו´.