רכבת הרים

בנו רכבת הרים בלונה פארק והיזהרו לא להפיל את הנוסעים.