רבוע קופץ

הריבוע צריך ליתפוס את התפוחים ואת היהלום נרה אם תצליחו