ראש בראש

הכריעו בסגיות ויכוח לא קלות בנושאים שונים, המשחק יאפשר לכם לעמוד על הדעות של הצדדים השונים בויכחוים ציבוריים