קליעה למטרה

המשחק הידוע, יש לפגוע עם החץ במרכז הלוח