קופצים בעננים

הקפיצו את הקפטן מענן לענן, והגיעו עד השמיים.