קוביה הונגרית

כדי לסדר את הקוביה, צריך לסמן כל חלק עם העכבר ולהזיזו בעזרת מקשי החיצים. בהצלחה!