פצצתה 6.0

מהדורה מיוחדת של פצוץ בלונים, המשימה היא לפוצץ כמה שיותר בלונים באמצעות החצים.