פישי fishy

אתה דג... עליך לאכול דגים קטנים ממך ולהזהר מהגדולים ממך. מאכילת הדגים אתה גדל ויכול לקבל יותר נקודות.