פאקמן הפוך

תהייתם פעם איך מרגישים הרעים בפאקמן? זה ההזדמנות שלכם לשחק את תפקיד הרעים במשחק