סטרים

צריך לחבר את כל המספרים לבין זוג שלהם ושלא ישאר אף רבוע ריק