מתקפת הפיצה

עזרו לאופה הפיצות להגיע לשלום ליעדו ולמסור את הפיצות