משחק התאמה

בואו למצוא התאמות ולגלות את הציור שמתחת. בהצלחה