מרוץ יחיד

הגיעו לסיום בכמה שלבים שכל שלב מתחלפת המזחלת