מצא את ההבדלים- דיסני

מיצאו את ששת ההבדלים בין שתי התמונות המוצגות, שימו לב לשעון - הזמן קצוב