מספרים

בלוח המשחק צריך לסמן בעזרת העכבר מספרים שסכומם שווה למספר שמופיע מצד ימין ותוך זמן קצוב. אם הלוח נשאר ריק נצחתם!