מנקה הנהר

עזרו לשמוןר על איכות הסביבה והוציא מהנהר את כל הזוהמה