מנפחים בלונים

מנפחים בלונים ועפים באוויר כדי להמשיך במסלול