מכרה היהולומים

מצאו קבוצות של שלוש ומעלה יהלומים ולחצו עליהם. היזהרו לא למלא את הקופסא ולהגיע למעלה