מירוץ על הקרח

הגיעו לסוף המסלול ראשונים ואיספו כמה שיותר נקודות במשך המסלול!