לאזן את הקוביות

משחק חשיבה מאתגר ומהנה! נסו לסדר את הקוביות אחת על גבי השניה בלי למוטט את המגדל. נראה קל בהצחלה אבל לאט לאט נהיה קשה... זהירות משחק ממכר מאוד!