יוצאים מהפרמידה

הוציאו מהפרמידה הקדומה את הכדור ואת האיש.