טטריס

צריך לחבן את החלקים בשורות בשביל שהשורה תעלם