חרקים בחלל

פוגעים בחרקים מעופפפים ונזהרים מטילים..