חניה מושלמת

נסו להחנות את המכונית בדיוק במקום שלה. צריך להשתמש במקשי החצים- טיפה מבלבל, אבל מתרגלים.