השלם את הצינורות

חברו את הצינורות בעזרת העכבר כדי שהמים יוכלו לעבור